KOSOVA’DA GERGİNLİK

Ayhan SÖNMEZ Takdim: Gönüldaşımızın Kosova’da yaşanagelen gerginliğin son merhalesi üzerine yapmış olduğu değerlendirmeyi sunmadan önce, hadiselerin gelişimi ve önemine binaen kısa bir malûmat: Kosova, 2008’de Sırbistan’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmiş, … Read More

TÜRKİYE, SIRBİSTAN, KOSOVA VE SOKULLU MEHMET PAŞA

Mehmet Kıvanç – Stevan Gajich “1990’ların acı hatıraları ve Yugoslavya’nın çöküş sancılarını yaşamaya devam eden Balkanlarda en ufak gerginliğin “Acaba savaş mı çıkacak?” endişelerini doğurması son derece doğal. Sırbistan – … Read More

OSMANLI’NIN AÇE SEFERLERİ

Çeşitli Açe’li kardeşlerimizle zaman zaman temaslarımız oluyor. Müminler kardeştir hükmü mucibince, ve bu bahiste hazırda tarihî bir kısım bağlar da var iken

SAFLARI MÜŞTEREKLİKLER BELİRLER

Daha öncesi bir yana, 90’lı yıllardan bu yana ve hâlen, Ortadoğu’da, Asya’da, Afrika ve Balkanlar’da Müslüman kanı döken ve dökmeye devam eden batılı işgalcilerin, geniş kitlelerde “İslami terör” şartlı refleksini … Read More