ÇAĞDAŞ MEDENİYET BUDUR: HER 3 KADINDAN BİRİ TECAVÜZE UĞRUYOR

Fransa’da yapılan bir araştırmada, neredeyse her 3 kadından birinin tecavüze uğradığını ortaya koydu. Başbakanlık bünyesindeki Kadın-Erkek Eşitliği Yüksek Konseyi (HCEFH), cinsiyetçilik vakalarını konu alan bir rapor yayımladı. 5-26 Ekim 2022’de … Read More

ZAMANIN İCABI

Selim GÜRSELGİL Mesela kölelik müessesesi kaldırıldı. Mahiyetçe kaldırıldı, kaldırılmadı, ayrı bir tartışma konusu. Kaldırılması iyi mi oldu, kötü mü oldu, o da ayrı bir tartışma konusu. (Bazı filozoflar kötü olduğu … Read More

İSLÂM VE KADIN

Selim GÜRSELGİL İslâm’a göre, kadın peygamber olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Maturidîler “yoktur” derken, Eşarîler “Resûl yok ama Nebi vardır. Hazret-i Meryem Nebi’dir (ve Asiye)” derler. Kadın veli olduğu ise bilinir. … Read More

İSLÂM’IN KADIN MÜNEVVERLERİ

Selim GÜRSELGİL İslâm’da kadın münevverler hakkında son zamanlarda bazı çalışmalar yapılıyorsa da, mesele genel fikir çerçevesine yerleşecek derinlik ve genişlikte henüz ortaya konulmuş değildir. Araştırmacılar üzerine gittikçe bu konuda öyle … Read More

ŞERİAT, İYİ, GÜZEL VE DOĞRUNUN EN İLERİ NİZAMIDIR, İNCELİK VE ZERAFET GEREKTİRİR

Selim GÜRSELGİL Bu camianın arasında o camiayı eleştirmek kolay bir şey değildir. Kolayca düşmanlık olarak algılanabilir. Benim İslâmî kesime yönelik eleştirilerimin çok tepki görmesinin sebebi budur. Ben bundan pek kaçınmıyorum. … Read More

AYDIN ALKAN RETROSPEKTİF RESİM SERGİSİ ve KONUŞMASI

Ressam gönüldaş Aydın Alkan’ın geçmişten bu güne eserlerinden oluşan retrospektif resim sergisinin, geçtiğimiz Pazar günü “Ünsal ZOR’un Şehâdeti Vesilesiyle”

ŞEHİD NURAY ZOR’A ATFEN “MÜCADELE VE KADIN” PROGRAMI

ADIMLAR Platformu’nca 2 Mart 2014 tarihinde düzenlenen, Güldenizde Elifler Grubu’nun hazırladığı, Şehid Nuray ZOR’a atfen “MÜCADELE VE KADIN” programı haberini,

ŞEHÎDİMİZ ÜNSAL ZOR’UN KALEMİNDEN: MEKTUPLARI NE ÇABUK UNUTTUK?!

Ünsal Zor’un, şehîd olurken hangi hissiyat içinde olduğunu da gösteren bu yazısı, halâ “Müslümanlık” tesellisi altında ömür tüketen gafillere ibret olsun.