İSMET ÖZEL TÜRKÇÜLÜĞÜ-İSLÂMCILIĞI

Selim GÜRSELGİL

İsmet Özel’in düşüncesini tek bir cümleye sığdıracak olursak, şöyle bir sonuç ortaya çıkar: “Ne mutlu Türküm diyene!”

Diyeceksiniz, düpedüz Kemalizm mi yani? Hayır, düpedüz Kemalizm değil. Kemalizm, bir çok Kemalist ve ön-Kemalist teorisyenin düşüncelerinin bir bileşkesidir.

Onun Türklük anlayışında Müslüman olmak şartı yoktur. Dahası Müslüman olmaya münafî bir şey de vardır. Mesela Kemalizm doktrininin oluşturulmasında en önemli emek sahibi Moiz Kohen, “Ne mutlu Türküm diyene” demiş, kendi İbranî milliyetini terkederek Türk kimliğine geçmiştir, ama Müslüman olmamış, Munis Tekinalp adıyla Yahudi dinine bağlı kalmıştır. Yine ünlü Kemalist teorisyenlerden Agop Martayan’a Atatürk tarafından “Dilâçar” soyadı verilmiştir, ama o da Müslüman olmamış, Ermeni atalarının dininde kalmıştır. Martayan Kemalizme büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bugün Mustafa Kemal Paşa’ya “Atatürk” diyorsak, bu Martayan sayesindedir. Türk tarihinin bütün insanlığın tarihinden daha yüce olduğunu ve Türk dilinin bütün dünya dillerinin anası (Güneş Dil Teorisi) olduğunu onun sayesinde biliyoruz.

Müslüman kökenli Kemalist teorisyen ve pratisyenlerinse Kohen ve Martayan’ın teşkil ettiği bu örneklere sıkı sıkıya bağlı kaldığını söylemek zordur. Onlardan bazıları “Ne Mutlu Türküm diyene” diyerek Müslümanlıkta kalmayı, bazısı ise onu da terketmeyi gerekli görmüştür.

İsmet Özel, kendine bakılırsa, “Ne mutlu Türküm diyene” düsturundan tam olarak bunu kasdetmiyor. O, Türk derken Müslümanlığı kasdettiğini söylüyor. Fakat pratikte bu tam böyle olmuyor. Kürd, Boşnak, Çerkez vs Müslümanlar, eğer gerçekten Müslüman olmak istiyorlarsa “Ne mutlu Türküm diyene” demek zorundalar. Türkiye Cumhuriyeti bayrağına ve İstiklâl Marşına, TC Anayasasında tarif edildiği gibi perestiş etmek zorundalar. Yoksa gerçek Müslüman olamıyorlar. Hele bir tanesi evine Çeçen bayrağı, Boşnak bayrağı, Türkistan bayrağı asacak oldu mu, hemen emniyeti arayabilirsiniz: “Aloo, burada bir vatan haini var, gelip tutuklar mısınız lütfen?”

Bu, bir tür Emevî anlayışının tersyüz edilmiş halidir. Hani Emevîler Arap olmayan Müslümanları “mevali-ikinci sınıf Müslüman” görüyordu ya; Özel de aynı düşünceyi Türk olmayan ve “Ne mutlu Türküm diyene” demeyen Müslümanlar için taşıyor.

Kısacası İsmet Özel’in düşüncesi ilk bakışta Kemalizm’den biraz farklı görünmesine rağmen, üstüne gittikçe onunla aynılaşıyor. Zaten bu yanaşma çabası da gözle görülür nitelikte. Fakat “en iyi yanaşma en kötü sahiplikten kötüdür” düsturunu dikkate alırsak… Kemalizm’in “ne mutlu Türküm diyene” düsturunun hiç olmazsa kendi içinde bir tutarlılığı varken, Özelizmin (!) “ne mutlu Türküm diyene”si çelişkiler yumağı; ondan da bozuk bir anlayışı temsil ediyor.

Ama İslâmcı gençler bu düşünceyi çok seviyor, ona diyecek yok!

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: