ASABİYET

Yavuz USTA

“ (…) eğer bütün maddeler (elementler) eşit olursa varlığı meydana getirecek sağlam bir karışım ortaya çıkmaz, bir maddenin (elementin) mutlaka galip gelmesi gerekir aksi takdirde ortaya bir oluşum çıkmaz, işte asabiyet “güç ve nüfuz” bakımından üstünlük şartının aranmasındaki sır da aynı sebepten kaynaklanır. Yine başkanlığın aynı gurup elinde devam edecek olmasının hikmeti de aynıdır…

(…) başkanlığın ancak (diğerlerine) üstün ve galip gelmek ile, üstünlüğün ve galip gelmenin ise ancak güç ve nüfus sahibi bir guruba (asabiyete) sahip olmak ile mümkün olmasıdır. Onun için bir topluluğun, başkan olacak birinin kendi asabiyetinin tek tek diğer bütün asabiyetlerden daha güçlü ve üstün olması gerekir. Çünkü diğer asabiyetler, başkanın asabiyetinin kendilerinden daha güçlü ve üstün olduğunu hissederlerse ona itaat edip boyun eğerler. (11-12. fasıl, Mukaddime – İbn-i Haldûn)

İnsanlar, duygu, fikir, duruşları ile bir birlerine ünsiyet kurabildikleri insanlarla oluşum kurabilir, muhabbet ve mücadele birlikteliği sağlayabilirler. Muhabbet, cefaya karşı vefaya güç veren önemli dinamik kuvvedir. Her oluşumu besleyen şey samimi, sağlıklı muhabbet, ünsiyet ortaklığıdır. Oluşumların gelişebilmesi, uzun soluklu yaşayıp asabiyet üstünlüğü şartlarına erişebilmesinin temel taşlarından en önemlisi, asil lider faktörü ve liderine ihanet etmeyen, bağlısı bulunduğu oluşumun içinde yaşam bulabilen seçkin, şahsiyet olma keyfiyetine ermiş fertlerin topluluk oluşumuyla ilintilidir. Lider, kendisini doğuran oluşumu sağlayan her bireyin, sembol remz şahsiyeti olarak maddî – manevî liderlik tahtına hak kazanmış kişidir ve görevi orkestra şefliğidir; oekestraya katılacak her enstürmanla güzelin de güzeli ahengi oluşturabilecek doğru yönetme dikkat ve birikimine sahip kişi…

Güç ve nüfûz; iç oluşumuyla dış mecraya hükmedip dönüştürme, aksiyon-macera işi olup, daha güçlü rakiplere nazaran hayatiyetini zorlayan şartlarda ise? Hassan Sabbah’ın hayatı, bu şartların aşılabilmesi için ilham kaynağı olabilecek önemli figürlerdendir. Fakat, medeniyet kurabilmeyi teklif edebilen oluşumlara yetersiz kalacak profildir.

Her oluşum içinde kendine ünsiyet sağlayabilen kişinin soracağı soru:

-Biz kimleriz? Birlikte olduğumuz oluşumun ortak ideaları nelerdir? Dünya ve ötesi düşünce prensiplerimiz nelerdir? Neye, neden karşıyız ve neyi teklif ediyoruz?

Sorularını sorup cevabını tezatsız verebilmeleri gerekiyor; adres soranlara adresi tariften ziyade, aranan adresin kendisi olabilme şartlarına erebilme. Yoksa soran kişi talep eden hakikatiyle senden daha öncelikli oluşumun içindedir.

Hem olamıyor, talep de edemiyor? Fakat adres göstermeyi adet edinmiş kişilerin oluşuma katkısı yozlaşmayı hızlandırmalarıdır. Oluşumun gelişim sıhhati, asabiyet ve talep edilme cazibesinin dışa yansıyan aurasıyla gözlemlenip olumlu olumsuz neticesine varılabilir .

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: