KERBELÂ EHLİ SÜNNET YOLU

Selim GÜRSELGİL

Ehl-i Sünnet mücadelesinin önderi ve mimarı Hazret-i Hüseyin ve Kerbelâ Şehitlerini rahmetle anıyoruz.

Kerbelâ hem zalimlere (Emeviler) hem hainlere (Şia) karşı verilen bir mücadeledir ve İslâm’da kurtuluş yolu fikri bu mücadeleden doğmuştur.

“Ümmetim 73 yola ayrılacaktır. Biri kurtuluş yolu, diğerleri ateş yoludur” meâlindeki hadis…

Peygamber torunu Hazret-i Hüseyin, kurtuluş yolu davası için başını verdi. Ve Peygamber ailesinden 72 şehid… Aralarında çocuklar da var…

Bu hadiseden sonra Mekke ve Medine’deki Ehl-i Sünnet bağlıları Emevilere isyan ettiler. Hem Emevilerle hem onlara karşı korkudan ininden çıkamayan fitneci Şia ile savaştılar.

Aralarında sahabilerin de bulunduğu pek çok kişi feci şekilde şehid edildi.

Ardından Peygamber torununun torunu Cafer-i Sadık Hazretleri çevresinde Kurtuluş Yolu esasları tesis edildi. Kurtuluş Yolu (Ehl-i Sünnet) hem Emevilerden, hem Şiadan ayrıldı.

Medine’de İmam-ı Malik, Kufe’de İmam-ı Âzam ihtilâl fetvası verdiler. Ehl-i Sünnet ayaklanması başladı.

Ehl-i Sünnet anlayışı Kerbelâ faciasından doğmuştur. O’nda sünnetin olduğu gibi benimsenmesi esastır. Ehl-i Sünnetin alâmet-i farikası, zalimlere boyun eğmemek ve hainlerle yollarını ayırmaktır.

Bu yolun önderlerini rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bu facianın müsebbibi Yezid olmakla birlikte, ordunun başında Cennetle müjdelenmiş sahabilerden birinin oğlu vardı: Sa’d bin Ebi Vakkas’ın oğlu Ömer… Mübarek babanın rezil oğlu!

İslâm’da asalet davasının sadece liyâkatle ilişkili olduğunu gösteren binbir örnekten biri!

Şehitler arasında Hazret-i Ali’nin 7 oğlu: Hüseyin, Avn, Abdullah, Celal Abbas, Fazl, Ebu Bekir, Osman.

Hazret-i Hasan’ın 2 oğlu: Abdullah ve Kasım…

Hazret-i Hüseyn’in 3 oğlu: Ali Ekber, Ali Asgar ve Kasım.

Hazret-i Ali’nin çocuklarının adının Ebu Bekir, Osman olmasına dikkat edin. Burada yoklar ama iki oğlunun adı da Ömer… Şia’nın davasının baştan başa bâtıl olduğunu göstermeye bu örnek yeter. Şia önce Hazret-i Ali’ye ihanet etti; O’nun hilâfeti Emevilere kaptırmasına yol açtı.

Sonra Hazret-i Hasan’a… Hazret-i Hasan onların hezeyanlarından öyle bunaldı ki, hilâfet hakkından feragat ederek ve Şia’yı suçlayarak, Muaviye’ye biat etti.

Nihayet Hazret-i Hüseyn’e ihanet ve Kerbelâ faciası… Şimdi en çok onlar ağlıyor. Halbuki bu facianın müsebbibi onlardır. Hazret-i Hüseyn’i hilâfet davasıyla çağıran, sonra da Emevi korkusuyla onu çöllerde yapayalnız bırakan kimseler.

Kerbelâ zalimlerle hainlerin dolaylı işbirliğinin eseridir.

Kerbelâ, bütün bâtıl yolların, 72 sapık fırkanın toplamının Kurtuluş Yoluna saldırısı ve O’ndan hak alma davasıdır.

Kurtuluş Yolu, Kerbelâ çölünde 72 şehid vererek, sapık yollardan Kıyamete kadar masuniyet kazanmıştır.

Canlarımızı aldılar, daha bizden bir şey alamazlar.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: