İMANSIZ İSLÂMCI MEZHEPSİZLİĞİN İKTİDARI – 2

İMANSIZ İSLÂMCI MEZHEPSİZLİĞİN İKTİDARI – 2

Tayyip Erdoğan’ın önceki yıllarda sıkça yaptığı “ne Şiîyim, ne Sünnî” açıklamasını geçtiğimiz haftalarda da üst üste tekrar etmesinin ardından kaleme aldığımız “Doğru, Sünni Değilsin!.. Sen Bir Mezhepsizsin!” başlıklı yazımız kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

Aslında her Ehl-i Sünnet bağlısı için bedahet ifâde eden ölçü ve kaideleri Erdoğan iktidarlarının uygulamalarından takip ettiğimiz söz konusu çalışmamız sonrasında, başta Marifet Derneği güdücülerinden Şefik Kocaman hocaefendi (1) ve ardından Ebubekir Sifil Hocaefendi (2) söz konusu ifâdelere karşı Ehl-i Sünnet müdafiliği çerçevesinde konuyu ele aldılar… Diğer yandan hükümetin destekçisi Yeni Şafak’tan Yusuf Kaplan’ın da, Adımlar tarafından “şerh” düşülerek takdim edilen yazısı(3)… Her iki ismin de değerli yazılarını Adımlar ayniyle iktibas etmiş ve Ehl-i Sünnet müdafiliği misyona mutabık oluşturduğu bu platformda mezcetmiştir.

Tabiî ki bu kıymetli isimler yanında, hususiyle Erdoğan ve çevresinin benzer çıkışları karşısında doğrudan müdahil olarak yazdığı gazete ve dergilerde, konuştuğu her plâtformda isim, zaman ve yer verip açık açık bu söz sahiplerini hedef alarak Hâk ve Hakikati söyleyen Ali Eren hocaefendinin duruşunu da tekrar kaydetmeliyiz.(4)

 

ERDOĞAN VE ÇEVRESİNİN SÖZLERİ

Aslında mesele, önceki yazımızda bahsettiğimiz çerçevede Anadolu’da 60-70’lerden beri Batıcı Düzen’in desteklediği bir cereyan hâlinde sürdürülen Din’i içten yıkmaya çalışan Mezhepsizlik mezhebini vâz eden “Reformcu” sapık ve sapkın kollarla ilgili… Tayyip Erdoğan’ı ve söz konusu sapkın söylemlerini de bu neslin bir numunesi olarak görülmelidir.

Meseleyi her ne kadar kendisinin sıkça kullandığı “ne Şiîyim, ne Sünnî” ifâdesinden başlayarak ele alsak da, Erdoğan ve çevresinin diğer bazı sözlerini de tekrar hatırlatmakta fayda var… Zira, Erdoğan’ın “siyasî bir maksat ve niyetle” söylediği vehmini uyandırarak (ki, 14 yıllık Erdoğan pratiği, siyasî niyetinin ne olduğunu şüphe götürmez bir şekilde izhar etmekte) Ehl-i Sünnet Vel Cemaat Anadolu Ahâlisi’ne propaganda yürüten AKP medyası ve dalkavuklarının, bu zihniyetin sürekliliğini sözde tevil yoluyla örtme gayreti olarak dikkat çekicidir.

Kronolojik olarak Erdoğan ve çevresinin Ehl-i Sünnet’e düşman, sapkın İslâm anlayışını ortaya koyan bazı sözlerini hatırlatalım:

bop erdoganNe şafaati! Peygamberin bile şefaati kabul edilip edilmeyeceği belli değil!” Tayyip Erdoğan

Başörtüsü gelenektir, Arap örfüdür… Bir ibadet, bir namaz gibi değildir.” AKP’nin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez – 2001

Türkiye’de 30’a yakın etnik grup ve 4 Hak Din’e mensup herkesi tıpkı Yunus, Mevlana kültüründe olduğu gibi “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz” anlayışı ile seviyoruz, kucaklıyoruz.” Tayyip Erdoğan – 11 Temmuz 2002 Trabzon/Of konuşması

“Hristiyanlar, Yahudiler, Zerdüştler, hatta Budist gibi herhangi bir şekilde bir tanrıya inananlar cennete gireceklerdir.” Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Prof. Bekir Karlıağa – 17 Nisan 2004

Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır!” Tayyip Erdoğan – 3 Mart 2014 Muğla mitingi

Allah katında tek din İslam’dır diyen, en büyük dinsizdir!” AKP’nin 2002’den 2011’e kadar Din İşlerinden ve Medeniyetler İttifakı’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın – 2006)

Tayyip Allah yolunun bekçisidir! Tayyibi üzmek Allah’ı üzmektir!” AKP’li Fatma Durmuş – 28 Mart 2008

Faiz bir dünya gerçeğidir!” Tayyip Erdoğan – 18 Nisan 2004

Beni burada ne Şia ilgilendirir, ne Sünni ilgilendirir!” Tayyip Erdoğan – 7 Ocak 2005 İran

Ben ne Şii’yim, ne Sünni!” Tayyip Erdoğan – 10 Temmuz 2008 Irak

Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan’a biz o kadar bağlıyız ve aşığız ki, bizim için adeta İkinci Peygamberdir!” AKP Aydın İl Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı İsmail Hakkı Eser– 14 Kasım 2009

Erdoğan için her gün 2 rekat şükür namazı kılınmalı!” AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral – 5 Şubat 2010

Erdoğan’a dokunmak bile ibadettir!” AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin – 20 Temmuz 2011

“Başbakanımızın doğduğu şehirler de mübarektir!” AKP Milletvekili ve eski Bakan Egemen Bağış – 10 Şubat 213

Her cuma google’dan bir ayet sallıyorum! Salla gitsin! Bu Bakara, iyi Makara!.. He hee!” AKP Milletvekili ve Bakan Egemen Bağış – 2013

“Erdoğan’ın çıktığı televizyon yere konmaz!” AKP Çayeli Belediye Başkanı Rıza Çakır – 24 Nisan 2013

Ak Parti’ye üye olmak Başbakanımıza (Recep Tayip Erdoğan) nikâhla bağlı olmaktır!” AKP’li Kadın Kolu Başkanı Nuran Yıldız – 26 Mayıs 2013

Şimdi biz ne yapıyoruz, temelini atarken açacağımız günün saatini veriyoruz. Bu Tayyip Erdoğan sünnetidir!” AKP Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas – 18 Mayıs 2013

Allah, insana günah işleme özgürlüğü vermiştir!” AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk – 4 Mart 2014

Başımızda öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var!” AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan – 15 Ocak 2014

Peygamber Mekke’yi fethettiği için gurura kapıldı ama biz kapılmayacağız!İçişleri Bakanı Efkan Ala – 14 Temmuz 2014

Peygamberimiz vefatından asırlar sonra, kendi sakalından olduğu iddia edilen o kıllara böyle bir saygı gösterileceğini bilseydi kesinlikle yasaklardı. Sakal-makal…” AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin – 17 Ocak 2015

Hz. İbrahim tabii ki benim, Hz. Muhammed de kardeşim!”  AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz – 2 Ocak 2015

Yola çıkarken şundan emindik, Denizlili karar verdi mi, bir söz verdi mi bulunduğu mevziyi, meydanı, doldurduğu salonu terk etmez. Denizli, Uhud’un okçuları gibidir, tepeyi terk etmez… Allah, tarih ve millet bizden yanadır!” Ahmet Davutoğlu – 1 Şubat 2015

İsrail dost ve müttefikimizdir!” Ömer Çelik – Aralık 2015

İsrail’e muhtacız!” Tayyip Erdoğan – 2 Ocak 2016

İslam’ın şartı 5 değil, 7′dir!” AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman – 22 Şubat 2016

Ne Sünni ne de Şii! İslami, İslami! Olaya böyle bakmak lazım. Biz, mezhepçi bir yaklaşım içinde olmadık.” Tayyip Erdoğan – 14 Nisan 2016 (İslâm Ülkeleri Zirvesi konuşması)

Biz meshepçilik noktasında ne Şii dinindeniz ne de Sünni dinindeniz! Bizim tek dinimiz var biz Müslümanız. Yeni yeni yollar aranması gibi bu tür fitne yollarına giremeyiz.” Tayyip Erdoğan – 15 Nisan 2016 (İslâm Ülkeleri Zirvesi basın toplantısı)

Biliyorsunuz bu hafta İslam İşbirliği Teşkilatı’nın sonuç bildirgesini açıkladık. Ne Şii, ne Sünni’yiz! Böyle bir dini tanımıyoruz!” Tayyip Erdoğan – 17 Nisan 2016 (Kutlu Doğum Haftası programındaki konuşması)

 

SÖZ-KELÂM VE İTİKAD

Gençliğinde İrancı ve Mezhepsiz çevrelerle haşır-neşir olduğu söylenen, Humayni’ye “kâfir” dediği için Piyalepaşa Camiî’ni basarak, Hazret-i Aişeye küfretmesi sebebiyle bu hükmü veren imam karşısında Humeyniciliğini konuşturan Tayyip Erdoğan ve kendisini putlaştıran çevresinin sözlerinden bazıları böyle…

Erdoğan bir yana, kendisini putlaştıran sözleri kullanan kişilerin hemen tamamı, bu sözlerinin artından taltif edilerek mevki ve makamlarını sürdürmüş yada yükseltmiş isimlerdir.

Bazı ilim ehli Hocaların şeksiz-şüphesiz şirk ve küfür olduğunu ifâde ettikleri bu sözler karşısında, sözlerin muhatabı Erdoğan’ın tutumu ve bunun Ehl-i Sünnet itikadı çerçevesindeki karşılığı hakkındaki ölçüler fazla söze yer bırakmıyor. Zira, hakkında yapılan “ilâh”lık isnâdına sessiz kalanın, “rahmetimiz gazabımızı geçecektir” sözü, söylenenlerle ciddi bir bütünlük arzetmektedir.

Yok, eğer Erdoğan’ın bizzat kendisinin zikrettiği küfür sözleri bir ânlık dikkate alınmasa dahi, hakkındaki sözlere sessiz kalarak gösterdiği rıza tavrı, onun hükmünü yine aynı noktaya getirmektedir.

*

İslâm’ı içten yıkmaya çalışan Mezhepsiz-Reformist söz konusu cereyana mensup iktidar sahipleri ile ilgili siyasî ve itikadî kıymet hükümlerimize dönük neticelendireceğimiz çalışmamızın son bölümü vesileyle Sayın Salih MİRZABEYOĞLU’nun İBDA Diyalektiği, Hakikat-i Ferdiyye ve Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı adlı eserlerinin okunmasını özellikle tavsiye ederim.

Aydın KALKAN

(Devam Edecek…)

NOTLAR:
1– a) İslam Sünniliktir
    b) Sünnilik Üzerine

2Mezhebi Dinleştirmek, Dini Mezhepleştirmek

3Dikkat! Âmentümüze, İslâm’ın Temellerine Saldırıyorlar!

4– a) Ali Eren Hoca İle Mülâkat –I-
     b) Ali Eren Hoca İle Mülâkat –II-
     c) Ali Eren Hoca’dan Etkili Ve Keyifli Bir Sohbet
     d) Video: Ali Eren Hoca’dan Ehl-İ Sünnet Düşmanları Hakkında Değerlendirmeler

 

tayyip-erdogan-ne-sii-sunni-mezhepsiz-2

timthumb

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: