İNTİHAR VE KINAMA

İNTİHAR VE KINAMA

Konya’da kamyon şoförlüğü yapmakta olan evli ve iki çocuk babası Mevlüt Çankaya kendisini aracına asarak intihar etmiş!..

İnsanımızı intiharasürükleyen düzen ve sahiplerine lânet olsun!..

Hergün Anadolu’nunhemen heryerinde insanımız intihar etmekte… Mevlüt kardeşimizin “haber olabilme”ayrıcalığı ise, ölüm şekliyle verdiği sahne…

Geçim sıkıntısı sebebiyleintihar ettiği kaydediliyor haberlerde… İntihar eden Mevlüt Çankaya, ElazığDepremi sonrası “Konya ve civarından Elazığ’a yardım olursa, ücretsiz taşımayahazırım!” mesajını paylaşmış en son… Tam bir Anadolu evlâdı…

Hadise bana nelerhatırlattı neler…

Robin Hood gibi birharaçcı olmayı düşünmüşümdür… Fakat hiçbir zaman intihar etmeyidüşünmemişimdir…

Yüce Yaratıcınınzenginlere hitabı “size verilen mallarda yoksullarında hakkı vardır..” hükmü veHz. Ali Efendimizin “hak verilmez alınır!” tespit ve telkinini düşünmeyihicapla icap edelim…

“Hak nedir ve nasılalınır?” “Peki gücümüz yetmeyip hakkımızı alamasak?” SORULARINI sormayazorlayıcı mevzulara girelim…

İlk ve temel hak “insanınonuruyla yaşam hakkıdır” ki, bunu devlet denen aygıtın sorumlu yürütme organı olanhükümeti oluşturma ve korumakla mükelleftir… Hakkını alamayanların hakkınıalıcı ve hak sahibine verici adaletin tecellisi…

Temel mesele adalet veahlâk meselesi… Güçlünün hakkını koruyan ve savunan “adalet” ahlâksızadalettir…

“Suretler mânânıntecellisidir ve suret tanımak adam tanımak değildir” hüküm ve tespitine müracaatedersek, adaleti dile getir(e)meyen suret-i cübbelilerin hakikatleri ne ola ki?!.İlâhî kudret, biz müslümanları kandıranları mürted, münafık, süfyan ve riyakârolarak adlandırıyor ki, bunlara nazaran kafirler daha “haysiyetli” konumdadır…

Hayatımda tanıdık ikifarklı kişinin intiharlarına şahit olmuşumdur; kanser hastası ihtiyar kadınıçocukluk yıllarımdan anımsarım, hastalığının ağrı ızdırabına tahammül edemediğiiçin, köydeki evinde kendini asarak intihar etmiş olduğunu öğrenmiştim… Diğerintihar eden kişi ise bu kadıncağızın cenazesine katılan ve intihar etmeninbüyük günah olduğunu vaaz edip kadıncağızı kınayan kişidir…

İhtiyar kadının kanserhastası olduğunun ve ızdıraplara tahammül edemeyişinin bilinmesi, bilen toplumbireyleriyle hükümeti sorumlu tutmaya yeterli ispattır… “Bilmek yükümlülüktür”,devletin eli sayılan hükümet halkının hem ana hem de baba sorumluluğunda olangüçtür… Anası fahişe babası pezevenk olan bir çocuğun sağlıklı birey olabilmeşansı nedir? İşte çürüme buradan başlar…

Evlâdı aç, evlâdı hastaolan ANNE ve BABANIN çocuklarından aş ve ilaç esirgemesi? “Paran varsa ye doy!”,“paran varsa ilaç al iyileş veya sancını dindir!” demesi nasıl bir ANNEnin veBABAnın RUH hâlidir?!.

Yanlış hatırlamıyorsamyoksullara ücretsiz muayene ve ilaç temini yeşil kart uygulamasıyla Süleyman Demirelbaşbakanlığında kararlaştırılmıştı… Memleketindeki düşkün ve yoksulları tespitedip devlete bildirme görevi mahalle muhtarların ve imamların sorumluluk alanıolmalı ve sorumluluğunu yerine getirmeyen devlet memurları adaletintecellisinden kaçamamalıdırlar…

İşçilerin çalışma, iş,ücret, hak ve çıkarlarını sadece işverenler etkilemez, iktidar olan hükümetler dealmış oldukları kararlarla işçilerin hak ve menfaatlerini doğrudan etkilerler,etkiliyorlar… “Emeklilik yaşının yükseltilip, kısaltılması, gelir vergisidilimlerinin çoğaltılıp azaltılması, çalışma haklarının güvencesi ve saire…”

Devleti yönetenhükümetlerin bir diğer yükümlülüğü de “evlâd”ı olan halkının bireylerine işistihdamı oluşturabilmesidir. Neslin devamı erkek ve kızların evlendirilmesiylehallolmuyor; yeme içme, barınma ve sağlıktan kültürel alana kadar hiç bir ferdidiğerine tercih edip üstün tutmadan, ayrımcılığa gitmeden, yaşam kalitesini enüst seviyeye çıkartmak sorunu ve sorumluluğudur…

Hastalığınınızdırabıyla baş edemeyen, sorunlarıyla yalnız bırakılan ihtiyar kadın değildiintihar eden… O kadının durumunu bilen yükümlü kişi ve kurumlardı bu cinayetinzanlıları, fakat hesabı sorulmadı!

O hesabı sorabilecekadalet sistemi olmayan, devletperest ibişçiliği yapanlar elbette benianlayamazlar…

İhtiyar kadının cenazesinegelip İNTİHAR EYLEMİNDEN DOLAYI “ALLAH’IN VERDİĞİ CANI  ALLAH alır! Büyük günah işledi! Ebedicehennemde kalacak!” hükmünü vererek cenazeyi kınayan o adam, neden kısa zamansonra sabah namazını camide kılıp evinin deposunda kendini asarak intihar etmişti?..Evi, işi, arabası ve ailesi vardı… Bıraktığı notlara bakılırsa alacaklarıyladengeliydi borçları; yani ucu ucuna geçim derler ya, o hesaptı…

KINAMA kından çekilmişkılıç gibi keskin bir silahtır! Beddua gibi bir hakikati var… “İNSAN, kınadığışeyle imtihan edilmeden ölmez!” diyor Sevgili Peygamberimiz!

Bir intihar haberiduyarsanız veya şahit olursanız, o kişiyi değil, intihara getiren sebebleri vemüsebiblerini kınayın!

Selâm ve duâyla…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: