ERDEMLİ İNSAN HARUN YÜKSEL

ERDEMLİ İNSAN HARUN YÜKSEL

Bütün dinler, bütün felsefi düşünceler erdemli insanı tarifi için uğraşmıştır. Erdemli insan; Peygamber buyruğundan anladığımız, elinden ve dilinden emin olunan, kendisinden zarar gelmeyen, düşmanının bile emin olduğu insandır. Kendisiyle birlikte etrafını hayra yönelten, gayeye giderken hedefi gözden kaçırıp yolda bulduklarına gözünü kaydırmayan insan…

Devletler, bağlılarından iyi vatandaş olmalarını ister. Askerliğini yapan, vergisini ödeyen, oyunu kullanan, kanun ve emirnamelerin çizdiği daireden taşmayan insandır devlet için iyi vatandaş. Etliye sütlüye karışmayandır aynı zamanda…

İyi vatandaş yolda doğru gidense, erdemli insan doğru yolda gidendir. İyi vatandaştan trafik kurallarına uymak, yola çöp atmamak gibi yükümlülüklere uyması beklenir, yolun sonu uçurum olsa da… Erdemli insan yolda kurala uymadan önce yola itiraz eder, yanlışsa… Ve haykırır, “durun kalabalıklar bu yol çıkmaz sokak”… Bu haykırış, başına bin bir türlü musibetler gelmesine vesile olur devletten. Kendisine tarif olan yolun hatalı olduğunu anladığı an çeker kılıçları ve ihtarını yapar: “düzeltmez isen, kılıçlarımızla düzeltiriz”. İyi vatandaş sadece kendi ülkesi için iyi insan iken, erdemli insan bütün dünya insanlığı için iyi insandır. Ve örnektir tüm insanlığa… Tüm insanlığın hayrınadır. İyi vatandaş, kanunlara, emirlere, amirlere, tüzük ve yönetmeliklere bağlı iken, erdemli insanın bağlı olduğu tek yer Hakk’tır… Hakk için emir ve amirlere bağlı iken, Hakk’ı iptal etmeye çalışıp kendine güç izafe eden tüm amir ve emirlere karşıdır. 

Ünsal ve Nuray Zor, Harun Yüksel… İyi vatandaş değillerdi…  Gözaltına alındılar… İşkence gördüler. Haklarında dava açıldı, hapis yattılar… Yalnız bırakıldılar… Maddî servetleri olmadı hiç… Günümüzün geçer akçe unvanlarına tevessül etmediler… İdealleri için kolaya kaçmayıp zoru seçtiler…  Ünsal Ağabey, gayesi için en önde pervasız bir akıncı gibi yaşadı bir ömür, bir akıncı gibi de teslim etti emanetini; Harun Ağabey aynı idealin dervişi oldu, akıncılardan tebessümünü ve moral desteğini esirgemeden ve bir derviş gibi teslim etti emanetini… Ün saldılar gönlümüzde ve gökyüzünde…  Evet, iyi vatandaş değillerdi, erdemli bir insandılar… Bize örnek oldular… Ünsal Ağabey sadakati ve öfkesiyle, Harun Ağabey sadakati ve tebessümüyle…  Serveti olmayan Harun Ağabey “İnsanlara tebessüm etmeniz de bir sadakadır” ölçüsünce, cömertçe, kendisini sevene de sevmeyene de sadaka dağıtmıştır.

Mesleğe başlamadan önce ilk stajımı yanında yaptığım ve kısa bir süre de olsa birlikte olma şansı yakaladığım Harun Ağabey benim için insana ve insan olmaya dair zihnimde oluşmuş ilk insan imajlarından biridir.

Herkes gibi ben de insanın içini ısıtan o tebessümünüzü hiç unutmayacağım Ağabey.

Av. Mehmet TIĞLI

İlk yayın tarihi: 5 Şubat 2018

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: