“FİLİSTİNCİLİK”- “DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR”CÜLÜK VE BOP TAŞERONLUĞU

Tarih 25-10-2023… Yer Akp’nin meclis karargâhı… 

Akp örgütü gurup toplantısında ‘Filistin davası”na nasıl sahip çıktıklarını geçmişten “örnekler” vererek anlatan örgüt başına ve “anti-batıcı” slogan atan örgüt mensubu yaltakçı yavşaklara hemen şimdi bir sorun bakalım, Irak’a 2003’te saldıran aynı Batı’nın askerlerinin sağlığına dua eden, erketelik yapan BOP taşeronu hain kere hainler kimlermiş?..

Irak’ın ardından, Libya ve Suriye; ki izledikleri Filistin siyaseti itibarıyla BOP’a engel çıkaran bu ülkelere yönelik saldırı ve istilâlara 2003’ü kat kat geride bırakan bir utanmazlıkla fiilen katıldılar; bunları da hatırlatın. Bu ülkelerin konsoloslukları, elçilikleri önünde, mesela, “Kahrolsun Kaddafi” pankartlarıyla gösteri yapanlar, yine bu ülkelerin liderleri ve yönetimleri katledildikçe, gazete süsü verilmiş örgüt paçavralarında “Varan biiir!… Varan ikiii!” diye canhıraş başlıklar atıp cuş-u huruşa gelenler kimlerdi?

Ayrıca Kaddafi’nin şehadetini protesto eden onurlu devrimcileri kimin tutukladığını da hatırlatın…

Bugün sıkı Filistincilik taslayan örgüt başı ve yardakçıları sanıyorlar ki, unutmadıkları halde unutmuş gibi yaparlarsa, hatta unuturlarsa, işledikleri suçları bir hatırlatan olmayacak ve mutlak sonsuzluk, onlarla ilgili hükmünü büyük defterine “Filistin davasının gözü kara mücahitleri” olarak düşecek.

Ne boş bir hayal… 

Hükmün gerekçesini şimdiden haber vereyim; “Halkın hakkını yerken sergiledikleri vicdansızlığı o kerteye vardırmış bir utanmaz güruhtu ki, hak yemeyi kendilerine bahşedilmiş bir hak sayıyorlardı”

Tam bu noktada fiyakalı bir cümle olan şu “Dünya beşten büyüktür”ü açalım. 

Bu ifadeye göre, bir yanda, veto hakkına sahip, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, diğer taraftaysa, “dünya” var. 

Akp propagandistlerine göre, Rusya ve Çin, ABD, İngiltere ve Fransa’yla aynı safta bulunuyor. Bu propagandaya göre sanmamız isteniyor ki, Akp, “Aynı hatta saf tutup, ‘dünya’ya saldıran bu ittifaka karşı, dünya ölçeğinde ‘emperyalist kurtuluş savaşı’ veriyor ve bu savaşa ‘lider’lik ediyor. Böyle sanabilmemiz için, 

1-Rusya’nın, bugün Ukrayna sahasında, ABD, İngiltere, Fransa ittifakıyla, bu ittifakın saldırı örgütü Kuzey Atlantik Terör Organizasyonuyla (NATO) savaşıyor olmaması… 

2- 2011’de, Libya ve Suriye’ye yönelik BOP saldırılarına Rusya ve Çin’in de katılmış olmaları… 

3- Askerî-siyasî-malî, aynı katılımı, Irak’ı hedef alan 2003 İstilâsında da göstermiş olmaları gerekiyor. 

Akp propagandistlerinin doğru sandırmak istedikleri, “Aynı hatta saf tutup ‘dünya’ya saldıran beş ülke ve bunlara karşı dünya ölçeğinde kurtuluş savaşı veren ‘dünya lideri’ Akp/Erdoğan hurafesini doğru sanamıyoruz, zira;

1-Hiçbir delile muhtaç olmayan apaçık bir hakikat, Rusya Federasyonu, başını ABD ve İngiltere’nin çektiği ittifaka, bu ittifakın saldırı örgütü, Kuzey Atlantik Terör Örgütü’ne (NATO) karşı, Ukrayna sahasında silâhlı mücadele veriyor. Ukrayna sahasındaki Özel Askeri Operasyon, Anglo-Sakson sömürgeci hegemonyasına karşı verilen savaşın bir parçası. Ukrayna cephesine askerî olarak katılıp katılmadığı bir yana, ki Ortadoğu cephesine savaş gemileri göndererek dahil olduğunu görmekteyiz, Çin, dünya çapında yürütülen bu genel savaşta, Rusya’nın siyasî-iktisadî müttefiki ve silâh arkadaşı. Kiev’in kukla Nazi rejimine askerî malzeme  (İHA-SİHA-KİRPİ vs.) veren Akp ise, başını ABD ve İngiltere’nin çektiği sömürgeci ittifakla aynı safta omuz omuza… 

2- Akp örgütü, liberal çapulcu Anglosakson sömürgecilerin 2011 Şubat’ında başlattıkları Libya, Suriye saldırılarına fiilen katıldı, hem de ne katılma… İzmir’de “operasyon merkezi” kurulması ile… Dünyanın dört bir köşesinden taşeron unsurların Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ve Suriye’nin kuzeyinde kurulan kamplarda eğitilmesi, beslenmesi, tedavilerinin yapılması, maaşlarının ödenmesi… Üzerine Türk Silâhlı Kuvvetlerinin üniformalarına benzer kılık kıyafet uydurulup, Suriye Cumhuriyeti Ordusu’na saldırtılması…Akp, Ukrayna cephesinde olduğu gibi, Libya ve Suriye cephelerinde de sömürgeci ittifakla aynı safta, omuz omuza. Rusya ve Çin ise, bu saldırılara şiddetle karşı çıktılar. Rusya Federasyonu, Suriye’nin yardımına silâhlı kuvvetleriyle koştu ve sömürgeci taşeronlarını tepeledi… 

3- Rusya ve Çin’in katılmadığı Irak’a yönelik 2003 Saldırısına Akp mensuplarının nasıl destek verdikleri, mesela Türkiye Cumhuriyeti içinde belli bir toprak parçasını, Irak’a kuzeyden saldıracak ABD güçlerinin işgâline tahsis amaçlı Mart tezkeresini Meclis’ten geçirebilmek için kendilerini nasıl paraladıkları hatırlardadır. Akp’nin, liberal çapulcu Anglo-Sakson sömürgeci hegemonyasına bağlı taşeron bir suç şebekesi olduğunu üç maddede bir kere daha hatırladığımıza ve “sıkı Filistinci”liğinin asıl sebebinin “tarihte eşi benzeri olmayan” taşeronluğunu perdelemek gayeli olduğunu kavradığımıza göre, Türkiye Cumhuriyetinin başına tam da bu taşeron misyonunu yerine getirsin diye belâ edilmiş bu yapılanmanın “dünya beşten büyüktür” ifadesini düzeltelim. Bir tarafta ABD ve İngiltere’nin başını çektiği liberal çapulcu Anglo-Sakson sömürgeciliği var, diğer taraftaysa bu sömürgecilerin hegemonyasını Rusya ve Çin’in liderliğinde tuz buz eden çok kutuplu bir dünya var! Yolunu Rusya ve Çin’in açtığı çok kutuplu devrimci hür dünya, ABD ve İngiltere’nin tek kutuplu hegemonyasından daha büyüktür.

Şu kısacık değerlendirmede dahi görülüyor ki, Akp örgütünün sıralanan suçlardaki sorumluluğundan kaçabilmesi için icad edilmiş hiçbir perde mevcut değil. Bu şartlar kapsamında önünde tek bir yol kaldı; tüm suçlarını kabul ettikten sonra Nato’dan çıkıp Anglo-Sakson gücünü bir an önce ülkeden dehlemesi ve bu gücün karşısında konuşlanması… İşlenen suçları bir nebze de olsa hafifletecek yegâne tutum ve tavır budur…

Bu objektif şartlara göre başka bir değerlendirme yapmak isteyen de buyursun yapsın.

ADIMLAR

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d