GERÇEK KRALI TAKLİTLERİNDEN AYIRMAK

Ayhan SÖNMEZ Rus filozof, ilâhiyatçı ve siyaset bilimci Aleksandr Dugin; Türkiye’de ve Batılı haber kaynaklarında, ona, “Putin’in Danışmanı”, “Putin’in Beyni” veya “Putin’in Rasputin’i” deniyor; ancak Dugin’in şimdiye kadar Rusya Devlet … Read More

ANARŞİST OKUMA

Okumak silâh kuşanmak ve savaşa dahil olmaktır. Ayhan SÖNMEZ Büyük Doğu-İbda ideolacyasına yegane rabıta, külliyatı okumaktır. Tasavvufî mânâda seyri sülûk da bu çerçevededir. Okumayı bir sûret kabul ettiğimizde, muhtevasından tefekkür, … Read More