ANARŞİST OKUMA

Okumak silâh kuşanmak ve savaşa dahil olmaktır. Ayhan SÖNMEZ Büyük Doğu-İbda ideolacyasına yegane rabıta, külliyatı okumaktır. Tasavvufî mânâda seyri sülûk da bu çerçevededir. Okumayı bir sûret kabul ettiğimizde, muhtevasından tefekkür, … Read More

DEVRİM

Ayhan SÖNMEZ “Bir akıl gelecek ki, akıllar delirecek. Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek.” (Üstad Necip Fazıl) ️Emma Goldman, “Anarşizm Neyi Savunur?” kitabında diyor ki; “Açlıktan ölürken, ağzına kadar erzak … Read More

ANARŞİK VE MUHAFAZAKÂR

Ayhan SÖNMEZ Anarşizm; Babeuf’ten Bakunin’e, Stirner’dan Proudhon’a, Kropotkin’den Otto Gross’a kadar hemen her anarşistin düşüncesi, özü itibariyle “insanlar iyidir ama yönetimler çürümeye eğilimlidir” cümlesi etrafında şekillenir… Anarşizme göre, hükümranlığın yanılmaz … Read More