SATANİZM, MADDEYİ RUHTAN ÜSTÜN TUTMAKTIR

Aleksandr DUGİN Takdim: Dugin, kendisine yöneltilen sualleri cevaplarken, Batı’nın kötülüğünün temellerini ortaya koyarak şeytanî bir medeniyet oluşuna vurgu yapıyor ve bu bağlamda Ukrayna savaşının da Batı’ya karşı sıradan bir egemenlik … Read More

YAKLAŞAN BELEDİYE SEÇİMLERİ VESİLESİYLE

Ayhan SÖNMEZ Burjuva demokrasisi bir idare şekli olarak Fransız Devrimi’nden mütevellid… Yükselen burjuvazinin önderlik ettiği Fransız Devrimi, gelişen kapitalist üretim tarzına dayalı ideolojik üst yapıyı oluşturan “Aydınlanma” fikirlerinin bir uzantısından … Read More

ŞEYTANÎ TRANSHÜMANİZM

Ayhan SÖNMEZ Milenyumdan sonraki yıllarda, milletlerararası hadiselerin tüm dinamiği, açıkça Şeytan’ın izini taşıyor. Radikal bir niteliğe bürünen insanlık dışı süreç (küreselcilik), tüm derinliği ve karmaşıklığı ancak dinî bir bakış açısıyla … Read More

ANARŞİK VE MUHAFAZAKÂR

Ayhan SÖNMEZ Anarşizm; Babeuf’ten Bakunin’e, Stirner’dan Proudhon’a, Kropotkin’den Otto Gross’a kadar hemen her anarşistin düşüncesi, özü itibariyle “insanlar iyidir ama yönetimler çürümeye eğilimlidir” cümlesi etrafında şekillenir… Anarşizme göre, hükümranlığın yanılmaz … Read More

TARİHÎ HASSASİYETİMİZ VE HAYSİYETİMİZ

Allah’ın mavi arşınaMabetlerden tekbirler yükseliyorBunlar benim ülkemin şarkılarıdırBütün ovalar, bütün dağlar bu şarkıları haykırıyor…(Bosna’nın ilk Milli Marşından) Dünyanın neresinde olursa olsun iman ve inanç yönüyle ortak paydayı paylaşan insanlar kaderde … Read More