AKADEMİK GARABET

Burak CANDAN Eskiden, bir zamanlar bu topraklarda kaleme alınan her eserin birbirine benzeyen bir başlama terkibi vardı… Çok inanan, az inanan, belki inanmayan bile bu nizâma uyar, eserini o şekilde … Read More

TOPUN MALİYETİ

Burak CANDAN Yazılarımda algı oyunlarına, yanlış ön kabullere değinmeye çalışıyorum. Bir önceki yazımda “tek başına ilmin mürşid olamayacağını” izâh etmeye çabaladım. Adım adım anlatmaya çalışıyorum derdimi. Okuyucunun gücü nereye kadar … Read More

İLİM MÜRŞİD DEĞİL Kİ?

Burak CANDAN Malûm söz; “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir”. Devamı da var ama bu kadarı yeter. Neresinden başlasam, nereden anlatsam? … Read More

DİL HASSASİYETİMİZ: KAVRAMLAR

Burak CANDAN Bir dilin içinde özelleşen söz veya söz öbekleri zaman içerisinde kavramlara dönüşür. Bazı kelimeler uzun yıllar içerisinde kullanım farklılıklarına göre ıstılahî mânâlar kazanır. Takdir-i İlâhî gereği, özellikle sosyolojik … Read More

İTİKADÎ HAYSİYETİMİZ: KÜFRÜ TANIMAK

Burak CANDAN İçinde bulunduğumuz çağda küfrün birçok tezahürünü görmek güç bir konu değil. Ancak tanımlamaktan, bütün yönleriyle tanımaya geçiş aşamasında şüphesiz ki ihtiyaç duyduğumuz bazı temel refleksler var. İhtiyacımız, küfrü … Read More

TARİHÎ HASSASİYETİMİZ VE HAYSİYETİMİZ

Allah’ın mavi arşınaMabetlerden tekbirler yükseliyorBunlar benim ülkemin şarkılarıdırBütün ovalar, bütün dağlar bu şarkıları haykırıyor…(Bosna’nın ilk Milli Marşından) Dünyanın neresinde olursa olsun iman ve inanç yönüyle ortak paydayı paylaşan insanlar kaderde … Read More