DİL HASSASİYETİMİZ: KAVRAMLAR

Burak CANDAN Bir dilin içinde özelleşen söz veya söz öbekleri zaman içerisinde kavramlara dönüşür. Bazı kelimeler uzun yıllar içerisinde kullanım farklılıklarına göre ıstılahî mânâlar kazanır. Takdir-i İlâhî gereği, özellikle sosyolojik … Read More

GENÇLİK, AHLÂK VE OLUŞ DÂVÂMIZ

Ahmet ÖLÇÜLÜ Sûretler olmadan mânâlar ebediyyen tecelliye gelmez. Yani öyle süslü cümlelere filân gerek yok, meselenin özü çok basit. Adam orada her türlü ahlâksızlığı icra ediyor, hırsızlık, yolsuzluk, çetecilik, pudra … Read More