ZALİME ADİL DİYEN KÂFİRDİR

İmam Maturidi’nin zalim sultana adil diyen, dolayısıyla zulmü adaletle vasıflandıran kişiye “küfre düştüğü” yönünde görüş belirttiği ifade edilir. Diğer bir ifadeyle Maturidi’ye göre “Zulme adalettir” diyen kişi dinden çıkmıştır. Peki … Read More

İTİKADÎ HAYSİYETİMİZ: KÜFRÜ TANIMAK

Burak CANDAN İçinde bulunduğumuz çağda küfrün birçok tezahürünü görmek güç bir konu değil. Ancak tanımlamaktan, bütün yönleriyle tanımaya geçiş aşamasında şüphesiz ki ihtiyaç duyduğumuz bazı temel refleksler var. İhtiyacımız, küfrü … Read More

HEYKEL, PUT VE REJİM

İslâm’da heykel yoktur. Fakat heykelin temsil ettiği küfür düzenine itaat de yoktur. Bu hesabı hep yanlış yapıyoruz. Zannediyoruz ki, heykel gidince mesele kapanacak. Halbuki onu üreten düzen ayakta kaldıkça heykel … Read More

FAİZ FETVASI KÜFÜR DELÂLETİ

Düzenin şeyhülislamı Hayreddin Karaman‘ın fetvası konuşuluyor. Bana da arkadaşlar sordular. Dilim döndüğünce söyleyeyim: Hayreddin Karaman’ın bütün fetvaları şüphelidir. Onlarla amel edilmez. Niçin böyle dediğimizi bu son örnekte daha iyi göreceksiniz. Şimdi … Read More

SAFLARI MÜŞTEREKLİKLER BELİRLER

Daha öncesi bir yana, 90’lı yıllardan bu yana ve hâlen, Ortadoğu’da, Asya’da, Afrika ve Balkanlar’da Müslüman kanı döken ve dökmeye devam eden batılı işgalcilerin, geniş kitlelerde “İslami terör” şartlı refleksini … Read More