ZALİME ADİL DİYEN KÂFİRDİR

İmam Maturidi’nin zalim sultana adil diyen, dolayısıyla zulmü adaletle vasıflandıran kişiye “küfre düştüğü” yönünde görüş belirttiği ifade edilir. Diğer bir ifadeyle Maturidi’ye göre “Zulme adalettir” diyen kişi dinden çıkmıştır. Peki … Read More

HİKEMİYAT, FELSEFE VE TASAVVUF

Selim GÜRSELGİL Hikemiyat, tasavvuf ile felsefe arasındadır. İsterseniz bu ikisini yanyana makuleler olarak görün, isterseniz üstüste… Hikemiyat, mantığın diliyle söylersek, tasavvufun şümûlü (kaplamı), felsefenin tazammunudur (içlemi). Diyalektiğin diliyle söylersek, Hikemiyat, … Read More