ZALİME ADİL DİYEN KÂFİRDİR

İmam Maturidi’nin zalim sultana adil diyen, dolayısıyla zulmü adaletle vasıflandıran kişiye “küfre düştüğü” yönünde görüş belirttiği ifade edilir. Diğer bir ifadeyle Maturidi’ye göre “Zulme adalettir” diyen kişi dinden çıkmıştır.

Peki bu görüş nasıl temellendiriliyor?

“Maturidi’ye göre amelleri terk etmek veya günâh işlemek kişiyi dinden çıkarmaz, ancak kesin naslarla haram olan bir şeye helâl demek veya onun haramlığını inkâr etmek dinden çıkarır. Çünkü burada haram olan zulmü adalet kabul ederek helâl göstermek söz konusudur.

Bu yüzden Maturidi zalim bir devlet başkanını hutbelerde adil olarak sunan ve onlara Allah için kullanılabilecek bazı isimler ve künyeler veren imamları şöyle eleştirmektedir: “Bazı fiilleri zulüm olan bir sultana adil diyen kâfir olur.”

Dolayısıyla bu isim sultana, ancak bütün davranışlarında mutlak olarak adil olduğu ve hiç bir şekilde zulmetmediği zaman kullanılabilir. Fakat bazı fiilerinde zulüm ve haksızlık yapmışsa, buna rağmen o kişiyi mutlak adil olarak isimlendirmek zulüm ve adaletsizliğe adalet adını vermek ve ona razı olmak anlamına gelir ki, bu fikri benimseyen dinden çıkmış olur.”

Kaynak: Sönmez Kutlu/Bilinmeyen Yönleriyle Türk Bilgini İmam Maturidi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: