ŞEYTANÎ TRANSHÜMANİZM

Ayhan SÖNMEZ Milenyumdan sonraki yıllarda, milletlerararası hadiselerin tüm dinamiği, açıkça Şeytan’ın izini taşıyor. Radikal bir niteliğe bürünen insanlık dışı süreç (küreselcilik), tüm derinliği ve karmaşıklığı ancak dinî bir bakış açısıyla … Read More

PANDEMİK PAGANİZM

Ayhan SÖNMEZ Gaia; Yunan mitolojisinde Ge (yeryüzü, arz, toprak) kelimesinin mitolojik bir şekli olup yeryüzünün şahsileştirilmiş varlığının adıdır. Gaea olarak da yazılır. Tanrıların doğuşuna dair Yunan mitlerinin ilk tanrıçası, bütün … Read More

TARİHÎ HASSASİYETİMİZ VE HAYSİYETİMİZ

Allah’ın mavi arşınaMabetlerden tekbirler yükseliyorBunlar benim ülkemin şarkılarıdırBütün ovalar, bütün dağlar bu şarkıları haykırıyor…(Bosna’nın ilk Milli Marşından) Dünyanın neresinde olursa olsun iman ve inanç yönüyle ortak paydayı paylaşan insanlar kaderde … Read More