TARİHİN SAVAŞ YAZDIĞI ZAMANLAR VE GÖKYÜZÜ

TARİHİN SAVAŞ YAZDIĞI ZAMANLAR VE GÖKYÜZÜ

Ptolemaios der ki: “Yıldız konfigürasyonları uzun zaman aralıklarından sonra öncekilerle az veya çok benzeşebilir; ancak hiçbir zaman onlarla bütünüyle aynı olamazlar“. Yani gökyüzünde bir döneme ait gözlemlenen yıldız konumları ile daha sonraki benzeşen konumlarda aynı şeyler yaşanmaz. Ama benzerlik nispetinde ihtimallere dair yakın bir fikir edinilebilir.

Tarih tekerrürden ibarettir” sözü bu durum ile çelişmiyor. Bilakis insanların değişmeyen davranış biçimleri karşılığında hep aynı kısırdöngü insanlık tarihinin yazgısı olmuş. Yıldızların aynı konumlarda olmasına bakmaksızın birbirine benzeyen yıldız konumları da benzer olayların yaşandığını yahut yaşanabileceğini gösteriyor. Elbet olayların tıpatıp aynı yaşanması beklenmez; çünkü insan ve kader döngüsü bir sır etrafında döner. Başrol kahramanları değiştikçe olaylar da onların tavırlarıyla yön değiştirir.

Bu mevzua böyle başlamamın sebebi Türkiye’nin Suriye sınırları içinde bir operasyona başladığı gün ile Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’nda İngiltere’yi bombalamasının aynı zaman dilimine denk düşmesi… Bu kesişme sebebiyle İngiltere’nin bombalandığı günün astroloji haritasını çıkardım. Acaba günümüz astrolojik etkilerinin tetiklendiği süreçle yakın mânâlar var mı?

 

SIFIR NOKTASI… ASLAN’IN KALBİ: REGULUS

Türkiye’nin harekât tarihinde, Başak burcundaki Güneş’in SIFIR derecede Regulus sabit yıldızı ile kavuşum halinde oluşu; yani Güneş Regulus kavuşumunun SIFIR noktasında oluşu çok dikkat çekici. Çünkü aynı kavuşum Almanya’nın 2. Dünya Savaşında İngiltere’yi bombaladığı gün de mevcut. Sıfır derecede Başak Burcu’ndaki Güneş iki haritada da Regulus ile kavuşumda. Ama Almanya’nın haritasında Güneş Regulus kavuşumuna Mars da eşlik ediyor ve bu üçlü, güçlü bir şekilde Başak Burcu’nda sıfır derecede birleşiyor. Günümüz haritasında ise Başak burcundaki stelyum -yani gezegen birikimi- daha da ilginç. Merkür, Venüs, Jüpiter kavuşumunun ve Kuzey Ay Düğümünün eşlik ettiği harita hadiselerin seyrinin farklı yönlerine dikkat çekiyor. Almanya’nın haritasındaki stelyum ise Jüpiter, Satürn, Uranus gezegenlerinin kavuşumu ile Boğa burcunda gerçekleşiyor. Her iki harekât toprak elementinde -Başak ve Boğa- gerçekleşiyor.

Haritalardaki mühim ortaklık Regulus’un Güneş ile kavuşumdaki önderliği. Ve farklı biçimlerde de olsa Mars kavuşumu. Regulus “Aslan’ın Kalbi” olarak anılır. Dört Kraliyet yıldızından birisi… Ona KUZEYİN GÖZCÜSÜ denir. Özellikle Persler Regulus’a çok önem atfetmiş ve mitolojilerinde dünyayı yöneten Kral Feridun ile bağlantılı olarak değerlendirmişler.

Regulus: Aslanın Kalbi… Buradaki mitte öne çıkarılan vurgu şu; askeri başarılar kazanabilirsiniz ama öç ve intikam hırsıyla hareket ederseniz elde ettiğiniz tüm başarıları kaybedersiniz. Hitler’i hatırlayın. Zalimlik, yıkıcılık, öfke ve intikam, nefsin arzularının hâkimiyeti bu yıldızın tesirinde gerçekleştiğinde başarı görüntüsü birden bire tersine döner. Çünkü “Aslanın Kalbi” tüm gücünü o kalpteki yücelikten alır. Kalp bozuldu mu, güç tersine döner.

Cesur ve büyük bir liderin sembolü olan Regulus, Mars ve Jüpiter karakterinde… Bu özellik cesaretle girişim yapılan tüm ortamlarda başarı verir. Hele haritada Mars veya Jüpiter ile kavuşumda ise…

İlginçtir ki, Britanya için hazırlanan istilânın adına “Denizaslanı Operasyonu” denmiş. Almanya çok cesur ve gözü kara girdiği bu harekâttan başarıyla çıkamadı. İngiltere ile yaptığı hava savaşı onlar adına hezimetle sonlandı. Bunun en büyük sebebi İngiltere’nin radar teknolojisini geliştirmesi ve böylece hava saldırılarını önceden görüp püskürtmesi olarak işaretlenir. Bu Almanların hiç beklemediği bir durumdu ve yeni teknoloji “sürprizi” bu savaşın kaderinde etkin olmuştu. Haritada Uranüs’ün ani, beklenmedik ve üstelik teknolojik bir sürprizi temsil ettiğini görüyoruz ki, Uranüs astroloji sembolizminde beklenmeyeni beklemek, ani değişimler ve teknolojinin işaretidir. Uranüs bu noktada saldırıyı temsil eden Regulus -Güneş – Mars kavuşumuna kare açı yapıyor. Kare açı ise cesurca öne atılarak yapılacak bu saldırıda, karşılarına çıkacak ve onları zorlayacak bir sürprizi işaretliyor. Üstelik bu sürpriz mühim bir teknolojik gelişme.

Bu saldırı haritasındaki en göze çarpan ve Türkiye’nin sınır ötesi harekâtıyla ortak olan açı, AY’ın 29 derecede KOÇ burcunda, Güneş – Mars ve Regulus ile üçgen bir açı kurmuş olmasıdır. Bu durum Almanlar’ın yaptığı operasyonun çok düşünülmeden, hesapsız bir duygusallıkla gerçekleştiğini düşündürüyor. 29 derecedeki bir gezegen -hele bu değişken ve hızlı hareket eden Ay olunca- durumun ve şartların her ân değişebileceğini temsil eder. Çünkü gezegen bir sonraki burca geçiş hazırlığındadır.

Suriye topraklarındaki harekât ise biraz daha sağlam bir duruş ihtimâlini içinde barındırmaya müsait. Bu haritada AY iki derecede BOĞA burcunda (yücelmede, kuvvetli) ve üstelik URANÜS ile kavuşum hâlinde… Aynı zamanda yine Almanya haritasındaki gibi AY – GÜNEŞ – REGULUS kavuşumuna üçgen bir açı ile bağ kurmakta… Fakat bir fark var: AY URANÜS kavuşumu Türkiye’nin harekâtındaki en büyük sürpriz… Bu haritada URANÜS KOÇ burcunda ve BOĞA burcundaki AY ile kavuşumda. Yani yine Koç burcunda ve Uranüs ile ani ve hızlı bir şekilde değişebilecek şartları ve sürprizleri işaretliyor. Umarız ki, bu sınır ötesindeki harekât içinde SÜRPRİZİ elinde tutan taraf Türkiye olsun. Ama bizim kullanma şansımızın olduğu bu “sürpriz” işareti, birlikte hareket ettiklerimizden bize gelecek bir kandırmaca, bu anlamda onların bize bir “sürprizi” de olabilir. Yeniden “kandırılmamak” için iktidarın ferasetini açma vakti gelmedi mi?

AY BOĞA BURCUNDA YÜCELİR denilince artık aklımıza gelen bir tek isim ve ona bağlı bir gaye var: Salih MİRZABEYOĞLU ve ortaya koyduğu “BAŞYÜCELİK DEVLETİ” ideali… Ülkemiz ve bütün İslâm âleminin kurtuluşu bu idealin bayraklaşmasında yatar ve Türkiye’nin dünyaya yapacağı en büyük sürpriz bu olur. Eğer sürprize maruz kalan değil, sürprizi yapan olmak istiyorsak…

 

KOÇ TAKIMYILDIZINDAN: SHERATAN

Türkiye’nin operasyon haritasındaki mühim bir farklılık da şu: AY BOĞA burcunda URANÜS ile birleşirken aynı zamanda SHERATAN isimli Koç takımyıldızından mühim bir sabit yıldızla kavuşum hâlinde… Mars – Satürn karakterinde bir yıldız… Koç Burcu’nun sol boynuzunda… Elbette hem Koç Burcu’nun savaşçı, gözü pek, saldırgan ve kendinden başka hiç kimseyi dinlemeyen öncü bir burcun takımyıldızındaki bu yıldız boynuz sembolü üzerinde, pek de sükûneti işaret etmiyor. Bu yıldız hakkında Tetrabiblos (*) adlı eserde bazı astrologların verdiği şu bilgiler geçiyor:

“JANUS: Şiddetle ilgilidir. Tehlikeler; sert, düşüncesiz ve merhametsizce davranıldığında gelecektir.

ROBSON: Vücut yaralanmaları, vicdansız, acımasız ihanete, yangın, savaş veya depremle ilgili yıkıma işaret eder.

ELSBETH EBERTİN: Şiddet getiren bir yıldız; dürtülere göre hareket etmek ve gözüpeklik, tehlikeye neden olur. Ebertin bu yıldızı özellikle Birinci Dünya Savaşına katılmış askerlerin horoskoplarında gözlemlemiştir.

FELBER: Karakterin kötü özelliklerinin transforme edilmesi, güç ve şiddet kullanarak şeyleri zorlama ve onlar üzerinde kontrol sağlama isteği, vicdansız ihanet ve dürtülere bağlı arzular görülür.

SAHIHI: Sıkıntı, tatsızlık ve güçlükleri anlatır.”

Ustaların bu yıldız hakkında saydığı sıkıntılara bakınca tam da bir savaş haritası görüntüsü içinde bulunan yıldızların bir arada Güneş, Ay ve Satürn’le kavuşum yaptıklarını görüyoruz. Evet, Satürn’de mühim bir yıldız ile kavuşum yaptığından, bu sürecin Almanya haritasından bile daha güçlü savaşçı yıldızların eşliğinde gerçekleştiğini izliyoruz.

 

SATÜRN VE ANTARES: AKREB’İN KALBİ

Türkiye operasyon haritasının Almanya haritasından çok farklı ve baskın başka bir özelliği daha var: Pek çok astrolog 22 Ağustos’ta tetiklenen ve YAY Burcunda gerçekleşen SATÜRN, MARS ve ANTARES kavuşumunun etkilerini merakla takip ediyor ve nelerin olabileceği üzerinde öngörülerde bulunuyor. Tabii işin içinde ANTARES yıldızı olunca bu heyecan haksız sayılmaz. Çünkü Türkiye sınır operasyonu tam bu hafta içinde başladı ve tüm ülke Doğu bölgemizde gerçekleşen şiddetli terör olaylarının etkisiyle sarsılmakta… Bütün astrologlar benzer öngörülerde bulundu: Şiddetli bir dönemin başlangıcı

ANTARES yıldızı Persler tarafından “Batı’nın bekçisi” olarak adlandırılmıştır. Günümüzde “Batı’nın gözcüsü” olarak da anılır. Bütün kraliyet yıldızları gibi devlet adamlarına başarı getirir. Onun varlığı hükümdar haritalarında gücün sembolüdür. Antik Yunan mitolojisinde “savaşçı” tasvirinde… Antik Roma’da Mars adıyla anılır.

Günümüz astrologlarından Barış İlhan’ın kendi sitesinde yazdığı bir yazıdan:

“Bu arada Satürn de Antares’le birleşmeye başlayacak. Satürn-Antares birleşiminin dini riyakarlığa, koşullar karşısında sahtekarca ve maddi davranmaya, bozguna uğramaya, tartışma ve hukuk kanalıyla kayıplara, düşmanlar kanalıyla sorunlara, kayıplara, eve, ülkeye zarar gelmesine işaret ettiğini daha önce yazmıştık. Antares kırmızı rengi iler Mars’a benzetilen bir sabit yıldız. İnsanın hayatında üstünlüğe ve aktiviteye işaret ediyor. Ancak bu üstünlükten bir hayır gelmeyebiliyor. Amerika Irak’ı Antares’in yanında gerçekleşen bir Güneş Tutulmasının ardından işgal etmişti. Netice “mağlup sayılır bu yolda galip” sözüne döndü. Bugün o işgalin sonuçlarını acı deneyimliyoruz. Bu açıdan Antares’in yıkım, kötülük, inat nedeniyle kendi kendine zarar verme, gözükara cesaretin giderek artan tehlikeye dönüşmesi gibi türlü belalara işaret ettiğini düşünebiliriz.”( http://www.barisilhan.com/#!mars-uranus-pluto-antares-saturn-jupi/c1d38 )

Yine Tetrabiblos isimli esere dönelim. Bernadette Brady, bu yıldızın etkisinin ilerleme ve cesareti temsil ettiğini, anı yakalamakla ilgili olduğunu, hızlı harekete geçmeyi gösterdiğini söylerken bir yandan karanlık yönlerimizde bulunan güçlü olumsuzlukları da tetiklediğini  söyler. Yani gücün sarhoşluğu ile yaptıklarına bakmadan agresif eylemlere devam etmek…

Akreb’in kalbinde gerçekleşen kavuşum… Satürn’ün Yay Burcunda bir seneyi aşkın süredir devam eden yürüyüşünde, zaten din anlayışı ile ilgili insanların ciddi bir sınavdan geçtiğini görüyoruz. Ateş elementi bir burçta (YAY) ve toprak elementinde bir gezegende (SATÜRN) ciddi sınav verdiğimiz, samimiyetimizin ölçüldüğü, bu sürecin ne kadar şiddetlendiği, açıktan açığa savaşa dönüştüğü görülüyor.

Amerika’nın Irak’ı işgal etmesiyle görünür bir hâl alarak Ortadoğu’da sınırlarımızı zorlayan bu savaşın hangi tarafında rol aldığımız oldukça önemli. Şu ana kadar “kandırıldık” diyerek itirafta bulunmanın ötesinde daha güçlü adımlar atmanın zamanı. Bulunduğumuz taraf aynı zamanda bizi yıllardır kandıran taraf.  “Kandırılmak” deyince: Neptün Türkiye haritasında Güneş ile karşıtlık açısı yapıyor. Bu demek oluyor ki, “aldatılma” süreci devam ediyor. Üstelik din adına, inançlar adına, hayâller adına ve idealler adına…

Şimdi Antares ve Regulus bu samimiyetin güçlü bir şekilde ortaya konulup savaşılması konusunda bize bir işaret sunuyor. Her ikisi de gözcü olarak sadece kendimiz için değil, Libya için, Irak için, Filistin için… Bütün mazlum müslüman halkların da haklarını gözeterek… Bencilce sadece kendi şartlarını gözetmek sunulan şartların tekrar aleyhe dönerek tepetaklak olmasına sebep olacak işaretler taşıyor.

Yıldız sembollerinin izinde,  kalbimizde inancımızın ne kadar samimi olduğunu gösteren ve gösterecek bu zaman dilimi 3. Dünya Savaşının “inanç savaşları” olarak yaşanacağı ve tarihe bu şekilde yazılacağını mı gösteriyor acaba? Salih Mirzabeyoğlu’nun dediği gibi:

Gerçek bir Büyük Doğu projesi içinde İsrail diye bir devlete yer yoktur!”

Bu savaş “vardır” diyenlerle, “yoktur” diyenlerin savaşı olacak.

Ayşın Akyıldız / ADIMLAR Dergisi
27 Ağustos 2016

(*) PTOLEMAIOS – TETRABIBLOS 1, Türkçesi ve Yorumlar: Devrim YILMAZER – Zodyak Yayınları, 1.Baskı, Mayıs 2014

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: