ÇAĞDAŞ PUTÇULUĞUN SIRTLAN YÜZÜ

Alâaddin Bâki AYTEMİZ

Fikrin olmadığı yerde putçuluk olur. Düşüncenin olmadığı yerde putçuluk hâkim olur. Sorgulamadan itaatin, yalan yanlış söylenenlerin bolca tevil edildiği yerde putçuluk var demektir.

Kemalizmin en büyük zararı idrakleri iğdiş etmiş olmasıydı ya, dün bu iğdiş edilmiş idrakler üzerine inşa edilmiş olan putçuluğa bugün alternatif çıktı. Dün, dine zıt kafanın icat ettiği putçuluğun yerini, bugün dindar gözükerek yürütülen putçuluk almış durumda. Aynı iğdiş edilmiş idrakler zeminine dayanıyorlar. Biz putçuluğa karşı mücadele verdik, o putçuluk gitsin de bu gelsin diye değil. Farkı, bunun ona güya karşıymış gözüküyor olması.

İnsanlar puta bel bağlar, ama put onlara istediklerini vermez, veremez.

Putlara bazı mânâlar atfederler, ama put o mânâları gerçekleştiremez, o bekleneneler olmaz. Hatta tam tersi olur.

Put konuşmaz, put adına rahipler, din adamları, şamanlar konuşur. Onların puta atfettikleri mânâları halkın benimseyip, rahiplere minnet duymaları beklenir. Halktan, rahipleri, şamanları, din adamlarını, papazları kutsamaları, onları yüceltmeleri istenir… Ama söylediklerinin tersi olur.

Çünkü putun zaten iradesi yoktur. Rahipler ise kendi muktedir pozisyonlarını korumak maksadıyla, kendi menfaatlerine olanı putun iradesiymiş gibi deklare edip kabul ettirmeye çalışırken, hayatın gerçekleri tam tersi neticeler doğmasına sebep olunca, bu defa hemen yüzseksen derece dönüş yaparak, tevil ederek, pozisyonlarını koruma telâşını sürdürürler.

Putçuluk zor zanaattır vesselâm, çok kıvrak olmak, yapılanları tevil edebilmede, yenilenleri yok hıyardı, yok muzdu diye meşrulaştırmada, mahir olmak, yüzü kızarmadan bunları yapacak ahlâksızlığa sahip olmak gerekir.

Bunun için en iyi usûl, diğer kabilenin putuna sövmektir:

– “Benim putum kötü de sizinki iyi mi, sizinki benden kötü. Dolayısıyla bizim putçuluğumuz iyi…”

Yani bir tercih yapılacaksa, bu, “o put mu yoksa bu put mu?” şeklinde ortaya konulmalı ki, esas tercih gözlerden kaçırılabilsin. Bu sahte kutuplaşma üzerinden kazanan hangi putun taraftarı olduğunun önemi yok, son tahlilde putçuluk kazanacaktır.

Putçunun kazanması için de hakikat taraftarları değil de, hakikat derdiyle birbirine düşüyormuş görüntüsü veren putçulardan birinden biri kazansın yeter. Millet, bu putçu rahipleri hakikat derdiyle birbiriyle mücadele ediyor bilsin yeter. Onun için putçu, kendi karşısındaki diğer putçudan başka bir alternatif olduuğunun gündeme gelmesini, hakikatin başka boyutta tecelli edebileceği ihtimalinin gündeme gelmesini istemez. O ihtimali ademe mahkûm etmeye bakar.

Nasıl mı?

Kendi putunun bir şey, bir sistem teklif edemediğinin bilinmesine mani olmaya çalışarak. Sistem teklifi varmış gibi vehmettirerek.

Biz ise soruyoruz:

Senin putun ne teklif ediyor?

Dediğimiz gibi put konuşamaz. Konuşmuyor da zaten. Ama bu papazlar, rahipler, kendi putlarının dünya cenneti vadettiğini, düşmanlara karşı kahramanca mücadele verdiğini nasıl da ballandırarak anlatıyorlar…

İyi de senin putunun dili yok mu, bunları niye kendisi söylemiyor da sen ona atfediyorsun? Nasıl bir dünya cennetiymiş, yaşanmaya değer hayatmış bu? Bunu nasıl yapacakmış, neyle, kimle yapacakmış?

Putlarından cevap yok ama putçular ballandırarak, uzun uzun anlatmaya hazırlar. Bizim duymadıklarımızı bu rahipler duyuyor, bizim bilmediklerimizi, bilmemize imkân olmayan şeyleri bu rahipler sırlara vakıf olduklarından biliyorlar. Putları bunlara ilham ediyor, vadettiği dünya cennetini bunlara rüyalarında gösteriyor ve bunlar da aldıkları ilhamlarla konuşuyorlar. Ama o putlar biz gibi fanilere ve münkirlere bunun sırlarını bir türlü vermiyor. Putların söylemediklerini söylemeden bilecek ilham alma marifeti bizde yoksa, suç putlarda mı, putçu papazlarda mı yoksa bizde mi?

Bizim inandıklarımız, neyin nasıl olduğunu açıklamış. ciltler dolusu kitap yazmışlar ve demişler ki: “Düşünün ve sorgulayın! Size bıraktığımız ciltler dolusu eser ve İslama Muhatap Anlayış’la, Sistem Şuuru ile sorgulayın!”…

Bir iddia mı var, sorun: Nasıl yapacaksın, neyle yapacaksın? Teklif ettiğin sistem ne?

Putlardan cevap yok ama putçularda, papazlarında, rahiplerinde, şamanlarında izah, tevil ve hatta onların ortaya koyamadığı sistemi onlar adına iddia etmek gırla…

Bizim Mutlak’ımız konuşuyor, putçular ise, konuşmayan putlarına ses olmaya çalışıyor. Kendi içlerinden geçenleri, konuşmayan putlarına atfediyorlar.

İslâm’a Muhatap Anlayış ve onun Tatbik Vasıta Sistemi put kıran baltamızdır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: