YENİ DÜNYA DÜZENİ

Ayhan SÖNMEZ

Eğer hayat, iyiyle kötü, doğru ile yalan, güzel ile çirkin, hakkı gasbedilmiş bir yoksul ile emek sömüren bir zengin, yukarıdakiyle aşağıdaki, suflî veya ulvinin menfaat mücadelesi değil de, bunların hepten fonksiyonel bir farklılıktan ibaret olduğu söyleniyorsa, bu, dünyanın şuur sahibi bir organizma görülüp idealize edildiği mânâsınadır…

Yeni Paganizmin politik içeriği bu bakıştan oluşur.

Dünya, Tabiat Ana vasıtasıyle bir ideale ulaşmak için, içinde barındırdığı bütün unsurlara, her birinin görevini kesintisiz, itirazsız, ivazsız icra etmesini talep eden organik bir bütünlük arz eder.

Dünyanın şuur ve iradesi, kendi ideal şeklinin nasıl olması gerektiği ve bunun için yapılması gerekenler, ondan vahiy (!) alan ve gayesi dünyayı idealize etmek olan, yüksek anlayış sahibi mahdut bir zümre tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu, çok az sayıdaki mahdut zümre yüksek anlayış sahibi değildir; fakat paranın sahibi ve ona istikamet tayin edenlerdir. Bunlar dışında geriye kalanlar, üstlerine dikte edilmiş vazifeyi yerine getirmekle mükellef birer köle olmaya irca edilmelidir.

Özetle, yeni dünya düzeni…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: