25 OCAK VE YILDIZIN PARLADIĞI AN

İBDA Mimarı’nın vefatı öncesi ve özellikle sonrasında yapılan bunca pislik ve hainlik ortadayken, Adımlar Platformu’nun bu çevrelere karşı tevazu borcu yoktur.

KİTLELER “AMOK”LAŞIRKEN / Ali Osman ZOR

İnandırıcılık-Güvenilirlik, Liderlik OTORİTESİ, “Millilik”, Kahramanlık… Kitleleri, inandığı ideal için aşk ve vecdle peşinden sürükleyecek bir liderin tüm bu vasıflara haiz olması gerekirken, muhalefeti ve iktidarıyla siyaset sahnesinde var olan liderlerin hiç birinde bu vasıflar mevcut değilse;