ANGOLA VE SÖMÜRGE GERÇEĞİ

ANGOLA VE SÖMÜRGE GERÇEĞİ

Yakın zamanda Angola üzerine bir çalışma yapmıştım, ondan kelli Afrika tarihi, sömürgecilik ve kölecilik tarihi falan okudum. Bazı izlenimler edindim. Angola özelinde paylaşayım. Angola yüzyıllarca Portekiz sömürgesi olmuş, Portekizce konuşan, Portekiz adları taşıyan bir ülke.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerinden birine sahip olmasına rağmen, dünyanın en fakir ülkelerinden biri… Yine müthiş kaliteli bir kahve potansiyeli var, sırf kahve üretiminden malı götürebilecekken, üretemiyor, üretimi engelleniyor ve kahve plantasyonları kargalara yem vaziyetinde.

Siyasî tarihine falan baktım ve derken, dünyanın geri kalmış memleketlerinde bazı ortak özellikler olduğunu farkettim. Bir: Halk sefalet içindedir, ama yönetenler ve akrabaları aşırı zengindir. İki: Hükümet halkı şovenizmle yönetir ama bu çok tuhaf bir şovenizmdir. Açıklayayım;

Mesela Angola’da Avrupalılara ve özellikle Portekizlilere düşmanlık büyükmüş. Onlara karşı savaşmışlar vs… Ancak şehir adları, kişi adları, eğitim dilleri, tüketim malları, hatta kiliseleri; hepsi Portekiz. Bizde de biraz öyle değil mi? Tepeden inme milliyetçi ama hayat tarzı hariç…

Üçüncü olarak geri kalmış ülkelerin hepsi, kendi potansiyellerini harekete geçiremeyen, sahip oldukları tabiî kaynakları verimlendiremeyen ülkeler. Misâl, Türkiye’nin buğdayla imtihanı… Diğer tarım ürünleriyle… Hayvancılık… Misâl uçak yapan çıktı, engellendi. Araba ürettiler, engel…

Geri kalmış ülkelerde her politikacı, beynelmilel kapitalizme secde ederek iktidara geliyor. Böyle olunca kendisi üretmek yerine dışarıdan alıyor. Bazı göstermelik altyapı hizmetleri yapıyor. Ama hepsi günü kurtarmak amaçlı… Yarının hesabını yapan politikacı başa gelemiyor.

Hâlbuki kurtuluş düşüncesi çok basit bir düşüncedir. Kelime-i tevhid gibi sahteleri reddetmekle başlar. Ucuz ve kolay yollardan, kendi varlıklarını satarak veya yabancı sermaye bekleyerek kalkınma düşüncesini reddeder. Yerli ve milli olmayı hedefler. Gerisi gelir zaten.

Bir de bir şey var, ilave edeyim mi bilmiyorum. Geri kalmış memleketlerin hepsinde ticaret Çin ithal malları üzerinden yürüyor. İğneden ipliğe kadar her şeyi Çin onlara ucuza sunuyor. Çin’den ithalata büyük teşvikler veriyorlar. O kadar bağımlılar ki Çin malı kesse iç savaş çıkar.

Angola özelinde son olarak: Geri kalmış ülkelerde hep yöneticiler evladiyeliktir. Nesiller boyu yönetirler. Çünkü onlar gibi kimse yönetemez. Onların bildiğini kimse bilmez. Allah bir adam lütfetmiş, geri kalanın alayı geri zekâlıdır. Yönetim biçimleri: Bir kral ve bin dalkavuk!

Selim GÜRSELGİL

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: