DERİN SAVAŞ – 3

Ayhan Sönmez

3. Bölüm

Kızıl Ordu’ nun, Polonya ile savaş tecrübesinden, kendi gerçekliklerine uygun olarak şu sonuçlar çıkmıştı: Modern düzenlenmiş geniş bir cephede düşman ordusunu bir darbede yok etmenin imkânsızlığı, bu amaca, bir dizi ardışık operasyonla ulaşılmasını zorunlu kılıyor. Modern silâhların ve modern savaşın doğası öyledir ki, bir günlük bir savaşta düşmanın insan gücünü bir darbede yok etmek imkânsız bir meseledir. Modern bir operasyonda muharebe, yalnız cephe boyunca değil, aynı zamanda son bir yok edici darbe ile vurulduğu veya saldırı kuvvetlerinin tükendiği vakte kadar derinlemesine bir dizi muharebeye yayılır. Gelecekteki savaşlar uzun ve acımasız olacaktı; bu sebeb, ülkenin tüm kaynaklarının seferber edilmesini gerekli kılıyordu, tüm sivil cihazın çalışmasının askerîleştirilmesi ve savaş zamanında millî ekonomiyi dönüştürmek için kesin bir plân lâzımdı.

Bütün bu değerlendirmeler, daha 1920’lerde yapılıyordu ve 1940’lı yıllarda uygulamaya konacak birçok temel kavramla örtüşüyordu. Özellikle taarruz operasyonlarının aynı ilerleme ekseninde ilk saldırı paketini takip edebilecek surette hazırlanmış ikinci ve üçüncü kademelerde sıralanması, yani aynı eksen boyunca birbirine zincirlenmesi gerektiği konusunda ortaya çıkan bir fikir birliği oluşmuştu. Bu, gelecekteki savaşların, taarruza yeterli savaş gücü vermek için binlerce araç ve zırhlı harekâtı gerektireceği açılımıyla daha da canlandı.

1933’te “Derin Savaş Organizasyonu” cümlesi Sovyet askerî terminolojisine girdi. Bu ikonik ifade, ünlü “Blitzkrieg”in rakibi olacaktı.

Fakat “Derin Savaş” tam olarak nedir? Blitzkrieg gibi yaygın bir kullanıma sahiptir, ancak ne olduğu vüzûha erememiştir. Tanımı bile açıklayıcı olmaktan çok kafa karıştırmak için yapılmış gibidir, şöyle: “Savunmanın derinliklerine kadar havacılık ve topçu tarafından düşman savunmasına eş-zamanlı saldırı, tank kuvvetlerinin yaygın olarak kullanıldığı birimlere saldırarak savunmanın taktik bölgesine nüfüz etme ve tam kuşatma amacıyla taktik başarının operasyonel başarıya şiddetli gelişimi ve düşmanın yok edilmesi…”

Görüldüğü üzere bu açıklama, açıklama maksadı taşımıyor. Bu, mekanize savaşın geniş bir tanımından biraz daha fazlası gibi görünüyor ve bilhassa Almanların savaşa yaklaşımından farklı değil. Fakat farklılık, tanımın şerhlerinde kendini belli eder gibi: “Düşman, mevzilenmesinin tüm derinliği boyunca felç edilecek, kuşatılacak ve yok edilecek.”

Bu ifade, konuşlanmanın bütün derinliği, taktik başarının operasyonel başarıya dönüşeceği argümanıyla yakından ilgilidir ve özellikle, çok kademeli veya dikkatli bir şekilde hazırlanmış saldırı paketleriyle “ardışık operasyonlar” üzerindeki Sovyet vurgusuna işaret eder. Bir dizi dalganın yarılmış bir hatta boşaltılması misali.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: