25 MART SALDIRISI VE ŞEHÎD ÜNSAL ZOR VESİLESİYLE: HEDEFE DOĞRU ADIMLAR

25 MART SALDIRISI VE ŞEHÎD ÜNSAL ZOR VESİLESİYLE: HEDEFE DOĞRU ADIMLAR

NSAL ZOR, MÜCADELEMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK!

25 Mart 2015 Çarşamba günü dergi büromuza karşı gerçekleştirilen saldırı sırasında şehîd olan gönüldaşımız Ünsal ZOR vesilesiyle bugün bir dizi program gerçekleştirildi.

Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda bulunan kabri başında buluştuğumuz gönüldaş ve dostlarımız eşliğinde şehîdimizi selâmladık… Kurra Hâfız Mehmet ZENGİN gönüldaşımızın okuduğu Kur’ân tilâvetinin ardından duâ ve Muntakîm Allah şâhid kılınarak toplu yemin edildi…

Şehîdimizi defnettiğimiz 27 Mart 2015 Cuma gününe benzer bir hava ve yağmur altında gerçekleştirilen kabir ziyaretinde Adapazarı, Samsun ve Adana başta olmak üzere, Anadolu’nun birçok bölgesinden gelen misafirlerimizin yanında, Türk Solu Gazetesi‘nin kıymetli güdücüleri de yer aldı…

Ardından öngörüldüğü gibi saat 14:00’da başlayacak program için ADIMLAR Fikir-Kültür-Siyaset Platformu‘nun Çağlayan’daki yeni mekânına geçildi…

Kılınan öğle namazının ardından gönüldaşlarımızdan Aydın ALKAN‘ın hazırlayıp sunduğu Adımlar’daki program, yeni katılımcıların da dâhil olmasıyla oldukça kalabalık bir izleyici huzurnda gerçekleşti…

Güldenizde Elifler Grubu‘nun kıymetli güdücü ve mensubu hanım gönüldaşlarımızın da hazır olduğu programa gönüldaşımız Mehmet Zengin ve Hasan Parmaksızın’ın Kur’ân tilâveti ile başlandı…

Gönüldaşımız Aydın Alkan yaptığı giriş konuşmasının ardından, “bizdeki Ünsal Zor“dan bir numune hâlinde, yazarlarımızdan Hakan Yaman gönüldaşımızın şehidimize ithâfen yazdığı şiirini okuması için, genç gönüldaşımız Hamza Sancar Keskin‘i kürsüye davet etti.

Genç gönüldaşımızın ardından, Kumandan Salih MİRZABEYOĞLU‘ndaki Şehîd Ünsal Zor imajını, 25 Mart saldırısı sonrasında tefrika edlen Ölüm Odası adlı eserinde yer alan “Şehidle Gelen” başlığı altındaki bazı bölümleri katılımcılara hatırlatıcı olmak için tekrarlayan Aydın gönüldaşımız, sonrasında ADIMLAR Dergisi Sözcüsü, 25 Mart Saldırısında yaralanan gazi gönüldaşımız Sayın Cem Türkbiner‘i kürsüye davet etti…

Türkbiner’in ilgiyle takip edilen konuşması sonrasında genç gönüldaşımız Ömer Faruk KÖYLÜ Üstad Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü‘nü, hemen ardından, ondan “daha genç” gönüldaşımız Celal ALKAN Kumandan Mirzabeyoğlu’nun Yeşilırmak adlı şiirini, “pek daha genç” gönüldaşımız Kemâl Kâzım ŞİŞMANOĞLU da Sayın Salih MİRZABEYOĞLU’nun MÜNŞEAT adlı eserinden Savaş başlıklı münşeatı okudu…Bolu Seferleri ve Mirzabeyoğlu’na Özgürlük kampanyalarında ve daha birçok farklı eylemde Ünsal amcalarının hemen ardında ona eşlik etmiş olan bu genç mücahidlerin kürsüye çıkmalarının ardından, dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajıyla, “Dünyada gerçekten övündüğüm tek şey, Şehid Ünsal Zor’un kardeşim olmasıydı” diyen, ADIMLAR Platformu Genel Başkanımız Sayın Ali Osman ZOR katılımcılara hitâb etti…

Konuşmasının hemen başında Türk Solu mensuplarından Ali ÖZSOY, Özgür ERDEM, Kuzey FIRAT ve Tuğrul ÇELİK‘e teşekkür eden Ali Osman ZOR, Ali ÖZSOY’u kürsüye davet etti…

Ünsal Zor sadece İBDA’nın değil, bütün Türk Milleti’nin şehîdidir” sözleriyle konuşmasına başlayan Sayın Ali ÖZSOY, Cem Türkbiner’in konuşmasına atıfla “Küfür tek millettir ve müminlerin tek millet olabilmesi için sürekli çabalaması gerekir” dedikten sonra, Che Guevera‘nın Emperyalizm ve Kapitalizmin karakteri hakkında yaptığı, “içinde her türlü pisliği barındıran sel” benzetmesini hatırlatarak, “bu sele kapılınmaması için bir pusulanın etrafında her gün ve her saat mücadele edilmesi gerektiği“ni ifâde etti. Afrin Operasyonu’na atıf yapan Özsoy, “bugün Mehmetçiğe kurşun sıkanlar, o gün oraya yuvalanmasınlar diye ADIMLAR Dergisi bir tavır almıştı ve bütün emperyalist medya ve Türkiye’deki işbirlikçi medya bir linç kampanyası yaparak bu süreci başlattılar… Şehidimiz, bugün Afrin’de, Suriye’de, Irak’ta askerlerimiz şehid edilmesin diye kendisi en önde yer aldığı için; bu uyarıları ADIMLAR daha o dönemde yaptığı için; ‘Suriye bir terör yuvası olmasın, o bölge emperyalistlerin ve Siyonistlerin Türkiye’ye saldırı üssüne dönüşmesin!’… Bu tavrı aldığı için Adımlar saldırıya uğradı ve şehid verdi.” sözleriyle Ünsal Zor’un şehâdetinden bugüne gelen süreci Türk Solu perspektifiyle özetlemiş oldu… Ünsal Zor’u şehâdetinin ardından tanıdığını, kendi ifâdesiyle “şehidimizin temiz yüzü ve ismiyle tanımasına vesile olan saldırı” sonrasında şehidimizin ismi etrafında yaptığı araştırmalar sonrasında “tam bir devrimci profili, tam bir Yeni İnsan profili gördüğünü” ifâde eden Özsoy, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

Ben eminim ki bundan sonra Türkiye’de her şehidin ailesi de bir gün mutlaka şehîd Ünsal Zor’un değerini anlayacak. Bugünkü kuşak tam anlayamasa da böyle şehidler bir sonraki kuşaklar için çok büyük bir mesaj olarak, insanlığa miras kalacaktır.”

Sayın Özsoy’un bu içten ve samimi konuşmasının ardından “Ali Özsoy’un kendisine konuşacak bir şey bırakmadığını” ifâde ettikten sonra kendisine teşekkür ederek sözlerine başlayan Genel Başkanımız Sayın Ali Osman ZOR, uğradığımız saldırı vesilesiyle, “hiçbir zaman tetikçinin peşinde olmadığımızı” vurgulayıp sözlerine şöyle devam etti:

Çünkü böyle bir kapsamlı saldırı, bu çapta, bu bölgede, Türkiye’de sistemin sahiplerinin onayı alınmadan, bu düzeni yürütenlerin onayı alınmadan yapılamaz.”

Biz tetikçilerin peşine düşmedik derken, bombada parmak izleri, olanları da tesbit etmedik demiyorum. O bombada kimin ve kimlerin parmak izi varsa, hangi kesimden hangi gruptan -yakınlık derecesi de önemli değil- hepsini tesbit ettik. Mücadelemiz de bunun üzerine devam ediyor.

Ardından, Adımlar’ın uğradığı saldırı öncesi dile getirdiği “millî birlik ve bütünlük” ihtiyacının, bugünkü konjonktürde faklı isim ve ihtiyaçlarla sahte tarafından yürürlüğe konmasına dikkat çeken Genel Başkanımız, Anadolu’nun bir yarısında birlik(!) ve bütünlük(!) kurup da, kalan diğer yarısını düşmanlaştırıcı bir “millî bütünlük”ün kurulamayacağını ifâde etti…

ADIMLAR’ın Türkiye’nin ihtiyacı olduğu gerçek birlik ve bütünlüğün hangi adres ve isim etrafında sağlanacağını gösterdiği için hedef alındığını ifâde eden Zor; her şeyi aşan bir “zorunluluk”un tesiri altında çıkış noktası arayanların, kurduğu yeni ittifaklar etrafında konuşmasına devam etti…

Afrin operasyonuna dair de değerlendirmelerde bulunan Ali Osman Zor, Ankara’nın yürüttüğü “Afrin açılımını” da “zorunlulukların sebeb olduğu bir takım faaliyetler” olarak çerçeveledi. “Afrin Operasyonu’nun yapılıp yapılmamasının söz konusu olmadığını, bilakis, bu operasyonun olması ve yapılması gerekenler yanında binde bir bile olmadığını” vurgulayan Ali Osman Zor, ADIMLAR’ın bu sürece gelirken gizlenen politikaları açığa vurup mücadelesini verdiği için böylesi kahpe bir saldırıya maruz kaldığımızı ifâde etti…

Zorunlulukların sebeb olduğu ittifaklar başka, gerçekten bir ideoloji, bir dava, bir ülkü, bir ideal için; “din”, “devlet”, “millet” ne derseniz deyin, saf mânâda bütün bu değerler için yapılan ve yapılması gereken ittifaklar daha başka” diyen Genel Başkanımız, bütün dikkatini asıl zorunluluğa veren Adımlar’ın, yaşanan ittifaklar sürecinde kendi hür iradesiyle ortaya koyduğu faaliyetlerini, dün olduğu gibi bundan sonra da, hiçbir sahteliğe kapılmadan kendi politikası, duruşu ve siyaseti olarak sergilemeye devam edeceğini ifâde etti…

Şunun da net olarak altını çizmek istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Ali Osman Zor, “Bugün iktidar bir takım şeyler yapıyorsa, bu, bu “zorunluluk”lardan dolayı yapılıyor. Biz de buna dikkat ediyoruz ve bu da dikkatimizden kaçmıyor” dedi.

Konuşmasının son bölümünde Şehidimiz Ünsal ZOR’un mizacı etrafında değerlendirmelerde bulunan Zor, konuşmasının sonlarında şehîdimize atfen şunları söyledi:

-“Bugün hâlâ, din-devlet-vatan-millet mücâdelesinde sorumluluğun bu insan tipi üzerinde olduğunda inanıyorum!.. Sayıları azaldı, buna karşın sorumluluklar, yapılması gerekenler fazla olarak duruyor; ama dayanıklıklarıyla, cesaretleriyle, sabırlarıyla, fedakârlıklarıyla bence davayı hedefe ulaştıracak “insan tipi” bu insan tipidir…

Sayın Ali Osman Zor, “Millî Birlik-Bütünlüğün de, ittifakın da, ittihâdın da bu “insan tipi” etrafında, farklı kesimlerde bulunan bu insan tipleri arasında gerçekleşeceğine inandığı“nı belirterek, Ünsal Zor ve şahsında bütün şehîdlerimizi selâmlayarak konuşmasını sonlandırdı…

Ünsal ZOR’un şehâdeti vesilesiyle hazırlanan programın bu bölümünün ardından Güldenizde Elifler Grubu‘nun hazırladığı çeşitli ikrâmlar eşliğinde sohbet toplantısına dönüşen program, sohbet-toplantı biçiminde geç saatlere kadar devam etti.

Uğradığımız kahbe saldırı karşısında takındığı ilkeli ve haysiyetli duruşu ile dost bildiğimiz, 16 aydır hukuksuz bir biçimde tutukluluğu devam eden Sayın Gökçe FIRAT‘a ve gün boyu bizimle birlikte “adımlar” atan değerli Türk Solu kadrosuna;

Anadolu’nun bir çok bölgesinden gelerek bizi yalnız bırakmayan gönüldaşlarımıza;

Ve hasseten hazırlanan organizasyondaki çabaları ve ikramlarıyla Güldenizde Elifler Grubu mensubu hanım gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz.

Ünsal Zor’un Yolu Yolumuz, Adımları Adımlarımızdır!

ADIMLAR Fikir-Kültür-Siyaset

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d