HER MESELENİN ÇÖZÜMÜ SAF VE SİSTEM ÇAPINDA FİKİRDE

Alâaddin Bâki AYTEMİZ

Konya’da ortaya çıkan görüntü kabul edilemez. Bir canlı, böyle kürekle vurularak itlaf edilemez. Ama bu görüntüler öne sürülerek meselenin çözümü imkânsız hâle getirilmek isteniyor. Bu görüntüye güya hayvanseverlik adına tepki verilerek, çıkarılan yaygara ile asıl mesele gizlenmek isteniyor.

Bu görüntüye, yani bir hayvanın kürekle vurularak itlaf edilmesine verilecek sahici tepki, hayvanseverlikten önce insanî olmalıdır.

Bir insan evladı bunu nasıl yapabilir?

Bu sualin cevabı verilebilirse, toplumdaki bütün meseleler de çözülebilir aslında.

Yani bu şahit olduğumuz aslında bütün hastalıklarımıza işaret edici bir semptom. Çaresi de köpekleri koruma altına almak değil. Köpek meselesi ile ilgili çözümü arkadaşımız Ayhan Sönmez aşağıda linkini vereceğimiz yazıda izah etmişti. Buradaki mesele daha derin ve yukarıda da zikrettiğimiz üzere bütün bir varoluş meselemizle alâkalı. Evet, bu meseleyi çözersek, bütün meselelerimiz çözeceğiz. Çözemezsek de hiçbir meselemize çözüm bulamayız.

Bir insan başka bir canlıyı bu şekilde itlaf edebiliyorsa, mesele insan olup olmamayla alâkalıdır. Öncelikle şunu tespit etmek gerekir: İnsanlıktan çıkışımız bu örnekle mahdut arızi bir hâl midir yoksa genele sirayet eden bir keyfiyet mi?

Tespit: Hastalık akut değil kronik, umuma şamil ve sirayetini her geçen gür artıran bir vehamet arzetmekte.

Cevabı verilmesi gereken sual de şu: İnsanımıza insanlığını iade edecek ruh, fikir ve ahlâk nedir? Doktoru, eczacısı kimlerdir?

İnsan ve toplum meselelerini neyle ve nasıl çözeceğiz? Kim çözecek?

Öncelikle peşin fikir hâlinde bu suale cevap verilmesi gerekiyor.

İnsan ve toplum meseleleri ancak sistem çapında, sistem haysiyetini haiz fikirle çözülebilir. Dolayısıyla, bize çözüm teklifi ile gelenlerden ilk isteyeceğimiz şey, bu tekliflerinin sistem çapında olup olmadığı, sistem haysiyetini taşıyıp taşımadığı olmalı. Hani ortalığı sahtekârların kapladığı bir vasatta, bir ön tedbir olarak, doktorum diyorsan önce diplomanı göster demek gibi bir şey: Teklif ettiğin çözüm sistem çapında mı değil mi?

Tercih edeceğimiz çözüm, sistem çapında olan bu tekliflerin arasından olacaktır. Karşımıza çözüm teklifi adı altında gelip de teklifleri sistem çapında olmayanlar ya sahtekârdır ya da bu işlerin daha hangi keyfiyet bareminde ele alınması gerektiğini bilemeyecek derecede ahmak veya iyi niyetli heveskârlardır. İkinci ve üçüncüler, sahtekârların at oynatmasına müsait iklimin oluşmasının müsebbibidirler.

En başta ne demiştik?

Verilecek tepki her şeyden önce insanî olmalıdır…

İnsanî tepki, fikrîdir ve ahlâk da fikrin pıhtılaşmış halidir.

Sistem çapında fikre taalluk etmeyen küçük hissîlikler, psikolojik reaksiyonlar, ne kadar insanî gözükse de tam olarak değildir. Böyle tepkiler, çözümü değil, çözümsüzlüğü davet eder ve neticesi, “bu çözümsüzlük devam etsin de ben de bu çözümsüzlüğü dile getirerek varlığımı devam ettireyim” gibi aşağılık bir psikolojiye delalet eder.

Her sahada sahici çözümler, insan ve toplum meselelerini bir bütün olarak ele alabilen ve bu çözümü tezatsız bir sistem bütünü hâlinde ortaya koyabilen anlayışlarla mümkün olabilir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: